Seminarium13feb
Hyresgäst­föreningen
Seminarium 13 februari

Hur får vi hållbara bostäder

Mindre boyta per person och effektivare energi- och ytanvändning för fastighetsägare och byggare är några av de åtgärder som krävs för att våra bostäder ska bli hållbara. Det framkom under seminariet Bostadens roll i den gröna omställningen.

Paneldeltagare ABF
Jonas Lundborg
Paneldebatt om hållbara bostäder

Det var en namnkunnig panel som samlades i ABF-huset för att diskutera hållbart boende. Pernilla Hagbert forskare från KTH, Gabriella Castegren, klimatansvarig på Sveriges Allmännytta och Jennie Wiederholm, utredare på Hyresgäst­föreningen som samtliga modererades av Maria-Elsa Salvo från Arena Opinion.

Väldigt mycket måste göras redan nu under 2020-talet, menar Pernilla Hagbert, KTH.

– Det finns absolut målkonflikter här. Vi måste vända på begrepp som minsta godtagbara boyta och istället fråga oss hur stort det är ok att bo? Det blir en fördelningspolitisk fråga helt enkelt.

På individnivå skulle det kunna betyda bo på mindre yta, mer tillsammans och med mindre materiellt överflöd. På samhällsnivå heter det effektiv ytanvändning och energieffektivisering och kanske till och med minskad nyproduktion av bostäder.

– Vi måste alla tillsammans jobba för en grön omställning, slår Jenny Wiederholm från Hyresgäst­föreningen fast. Allas våra små steg mot en grön omställning är bra och viktiga.

Gabriella Castegren arbetar med Sveriges allmännyttas klimatinitiativ:

– De allmännyttiga bolagen måste leda förändringen. Vi som stor aktör kan förändra på riktigt och inspirera fler att göra mer.

Ett exempel är alla utrivna kök som bara kastas bort istället för att sparas eller återvinnas. Idag är det billigare att vid stambyte riva ut fullt fungerande kök och istället smälla upp ett nytt av sämre kvalitet. Sammanfattningsvis finns det massor att göra och räkna på.

Välkommen till seminariet Myterna i bostadsdebatten den 12 mars kl 18.30 i ABF-huset.