Dominika Polanska och Håkan Axén
Jonas Lundborg

Organisering ökar chansen till inflytande

-Det är uppenbart att hyresnämnderna inte dömer i enlighet med lagstiftarens vilja, säger Dominika Polanska när hon och Håkan Axén berättar om deras bok Den orättvisa rättvisan. Platsen är Ansgarskyrkans samlingssal på Lidingö och det är Lidingöföreningen som har öppet möte.

Christian Karlsson, ordförande Hyresgästföreningen Lidingö
Foto: Jonas Lundborg
Christian Karlsson, ordförande Hyresgäst­föreningen Lidingö

Föreningen har bjudit ut personal från regionkontoret för att berätta om verksamheten, från förhandlingar, juridik till bostadspolitik. Bland annat berättade juristerna att de under 2020 processade tillbaka över 7 miljoner kronor till medlemmar. Michael Sköldeholt som jobbar som boendeutvecklare berättade lite om Lidingöföreningens historia och vad det går att använda Hyresgäst­föreningen till.

Kvällens huvudtalare var dock Dominika Polanska och Håkan Axén och deras bok som handlar om hur hyresnämnd och hovrätt dömer i upprustningsärenden. Håkan var inblandad i ett upprustningsärende som hyresgäst och det var så han kom i kontakt med Dominika som är docent vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och som skrivit om renovräkningar tidigare. De berättade att de gått igenom samtliga tillståndsärenden från början av 2010-talet fram till idag som behandlats av hyresnämnd och hovrätt. De fann att i så gott som samtliga fall har det dömts till hyresvärdens fördel. Detta trots att det i förarbetena till den senaste lagändringen att hyresgästerna ska skyddas mot kraftiga hyreshöjningar. De var också noga att poängtera att ju tidigare hyresgäster organiserar sig desto större chans finns det att nå framgång.

Efter mötet fanns det tid att prata med och ställa frågor till juristerna och förhandlaren.

Lidingöföreningens ordförande, Christian Karlsson, var efter mötet relativt nöjd.

- Det var en givande kväll. Det kanske inte kom så många som vi hade hoppats på. Jag tror att det hade varit intressant även för dom som inte är medlemmar, menade Christian.

En fråga som kom upp under kvällen var om det är någon mening med att vara med i Hyresgäst­föreningen om man bor i bostadsrätt. Christian berättar att Lidingöföreningen planerar att starta en lokal hyresgäst­förening bara för dem som bor som hyresgäst i bostadsrättsförening.

Lidingöföreningen är en få föreningar vars medlemsantal stiger. Christian berättar att det beror på ett systematiskt analysarbete ner på trappuppgångsnivå och därefter riktade värvningsinsatser.