Almedalen

Gotlandshem avbryter hyres­förhandlingarna efter krav på chockhöga 17,53 procent

Förhandlingarna om 2024 års hyror för nästan 4 500 hyresgäster på Gotland avbryts av Gotlandshem. Efter ett krav från Gotlandshem på 17,53 procent och ett motbud från Hyresgäst­föreningen på 2,93 procent kommer beslutet gå till avgörande i hyresmarknadskommittén*.

För femte året i rad väljer det allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem att stranda hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen efter att ha krävt en chockhöjning på 17,53 procent, utan ett seriöst försök till samtal och förhandling. Om Gotlandshem krav på chockhöjning av hyrorna skulle gå igenom så kommer många hyresgäster få det svårt att kunna bo kvar i sina hem och det skulle få allvarliga konsekvenser för det gotländska samhället.  

Hyresgäst­föreningen är medveten om att både hyresvärdar och hyresgäster har drabbats att kostnadsökningar de två senaste åren, men menar att Gotlandshems inte är i närheten av så höga som de hävdar. Inte ens deras faktiska fördyringar kan översättas rakt av till en hyreshöjning.  

– Gotlandshem är inte i den ekonomiska kris som de vill ge sken av. Det är ofattbart att de vill driva upp hyrorna långt mer än de behöver. Ett allmännyttigt bolag som inte vill förhandla, som blåser upp sina kostnadssiffror bortom all verklighetsförankring och som driver krav som skulle leda till en social katastrof. Är det verkligen så gotlänningarnas egna bolag ska agera, frågar Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgäst­föreningen Gotland. 

På Hyresgäst­föreningen kommer man aldrig acceptera att slutnotan landar på hyresgästerna innan dess att hyresvärdarna gjort allt som står i deras makt för att genomföra besparingar och effektiviseringar. Man menar att hyresgästerna tar och har tagit ett stort ansvar, de är redan hårt utsatta efter över ett år med levnadskostnadskris, nu är det dags att hyresvärdarna tar sitt ansvar. 

– Att lägga över varje prishöjning direkt på hyresgästerna är inte hållbart, Gotlandshem måste själva ta ansvar för hur bolaget sköts. Politiken måste också agera och vara mer aktiva i sin styrning av bolaget, samhällsansvaret och förståelsen för hyresgästernas situation finns i dagsläget inte, säger Stefan Uddebrant. 

Hyresgäst­föreningen möter många hyresgäster som bär på en stor oro för kommande hyreshöjningar, och menar att Gotlandshem är ett allmännyttigt bostadsbolag, som borde föregå med gott exempel och värna om medborgarnas rätt till ett tryggt boende.  

– Vi befinner oss i ett tidigt skede av förhandlingsomgången och hoppas därför att Gotlandshem vill inleda faktiska förhandlingar, det är viktigt att vi respekterar den svenska modellen och då ska förhandlingar ske mellan parterna lokalt, säger Susanne Davidsson, förhandlingsledare Hyresgäst­föreningen på Gotland. 

*Hyresmarknadskommittén är ett partsgemensamt tvistlösningsorgan