Globen_region Stockholm
Jan Backman

Framgångar för regionens förhandlingsenhet

Förhandlingsenheten har under året arbetat målmedvetet med att dels förhandla in egensatta hyror och dels att biträda i både kollektiva och enskilda ärenden i hyresnämnd och hovrätt.

Resultatet har varit mycket gott och vår region har i år sänkt fler hyror än någon annan. Här är några av de kollektiva ärenden som gått hyresgästernas väg:

Angående Hemblas egensatta hyror i Ösmo.

Resultat

Sänkt hyra 4%

Återbetalning till hyresgästerna 400 000 kr

Angående hyror Victoria Park i Järva

Resultat

Sänkt hyra 100 kr/kvm i norm och åtaganden om upprustning av gårdar, tvättstugor m.m.

Angående kommande årliga höjningar med Wilhem i Botkyrka

Resultat

Lägre årliga höjningar fram till 2026 motsvarande 5 Mkr och åtaganden om upprustning av gårdar, tvättstugor m.m.

Dom från Hovrätten rörande fastigheten Klockan 1 på Kungsholmen

Resultat

Sänkt hyra 4%

Återbetalning till hyresgästerna 800 000 kr.

Hyresnämndsutslag för 2 fastigheter Wåhlins

Resultat

Hyresnämnden avslår Wåhlins begäran av nivåjustering på redan ingångna avtal från 2009 och 2013 efter upprustning.

Pågående ombyggnadsärenden

Just nu pågår 43 kollektiva ärenden och 181 enskilda ärenden i hyresnämnd och hovrätt som gäller ”godkännande av förbättringsåtgärder”.

Många tillståndsprövningar till hyresnämnden inkommer just nu gällande Signalistens planerade renovering av 1 700 lägenheter. Normalt bistår vi inte vid tillståndsärenden men Hyresgäst­föreningen kommer att biträda i dessa ärenden.