Stockholms stad allmännytta
Hyresgästförningen
Stockholms stad allmännytta

Frågor och svar om de nya hyrorna för allmännyttan i Stockholms stad

Hyrorna är klara för de allmännyttiga bolagen i Stockholms stad; Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder som berör cirka 77 000 lägenheter. Efter beslut från Hyresmarknadskommittén landar den genomsnittliga hyreshöjningen på 4,45 procent från och med januari 2023 – ett resultat som Hyresgäst­föreningen, som företrädare för hyresgästerna, önskat vore lägre.

I november 2022 lämnade fastighetsbolagen för de tre stora allmännyttiga bolagen, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen efter yrkanden på 8,7 procent och man valde att hänskjuta frågan till parternas gemensamma tvistlösningsorgan, Hyresmarknadskommittén, HMK.

När HMK fattat ett beslut är parterna skyldiga att teckna ett avtal utifrån det. Avtalet som nu är tecknat innebär hyreshöjningar på mellan 2,4 och 4,76 procent, beroende på faktorer som byggnadsår och om hyresgästen själv betalar för vatten och/eller värme. Den genomsnittliga hyreshöjningen blir 4,45 procent. Ett resultat som Hyresgäst­föreningen önskat vore lägre.


FRÅGOR OCH SVAR: 
 

Varför kunde Hyresgäst­föreningen inte nå en överenskommelse med de tre stora allmännyttiga bolagen? 

Vi har dessvärre inte sett någon förhandlingsvilja från de tre stora allmännyttiga bolagen i Stockholm och de lämnade förhandlingarna med ett yrkande på 8,7 procent i hyreshöjning.  Nästa år förväntar vi oss ett mer konstruktivt och ansvarsfullt agerande från hyresvärdarna, mer fokuserat på dialog och lösning. 

Varför blir det en så hög höjning i år? 

Det har varit en unik förhandlingsomgång i år med historiskt höga yrkanden på drygt 10 procent i länet då bolagen krävt kompensation för sina ökade driftskostnader. När de allmännyttiga bolagen lämnade förhandlingarna med ett yrkande på 8,7 procent hamnade beslutet om hyrorna i stället hos parternas gemensamma tvistlösningsorgan, Hyresmarknadskommittén. Deras beslut måste nu både vi på Hyresgäst­föreningen och bolagen rätta oss efter.  

Varför blir det höjda hyror från januari 2023 och därmed retroaktiva hyror?  

På hyresgäst­föreningen försökte vi få de allmännyttiga bolagen att gå med på att anta de nya hyrorna från mars 2023 för att slippa retroaktiva hyreshöjningar. Det är beklagligt och anmärkningsvärt att de inte var villiga att gå med på detta. 

Hur kommer hyresgästerna att drabbas av retroaktiviteten? 

Efter påtryckningar från Hyresgäst­föreningen har bolagen gått med på att dela upp den retroaktiva hyran på fem månader, för att på så vis att mildra den ekonomiska smällen i början av året. Men vi är djupt besvikna över att de allmännyttiga bolagen inte kunde tänka sig att flytta fram datumet, givet den ekonomiskt pressade situation många hyresgäster befinner sig i nu. 

Vad kommer den här höjningen innebära för hyresgästerna? 

De nya hyrorna innebär att man som hyresgäst kommer att behöva lägga en större del av sin disponibla inkomst på hyra än tidigare. Detta samtidigt som mycket annat blivit dyrare och det blir svårare att få ekonomin att gå ihop. Hyresgäster lägger redan en större del av sin disponibla inkomst på sitt boende än andra grupper, som bostadsrättsägare eller villaägare.  

I kronor kommer det för de flesta hyresgäster att innebära mellan 350-400kr mer i månaden som går till boendet, vilket kan bli tufft för de som redan nu tvingas ta av sina sparpengar för att handla mat. 

Att kraftigt höja hyrorna ser vi som oansvarigt i detta läge då det i sin tur kan spä på inflationen och leda till att krisen förlängs. 

 

Mer information angående hyres­förhandlingar hittar du här

 

Vad är HMK?

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyres­förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.