Sedlar i små valörer
Birgitta Gustafsson

Rekordhöga hyreshöjningar och 1,5 miljarder sparade

Trots rekordhöga hyreshöjningar sparade Hyresgäst­föreningen region Stockholm in 1,5 miljarder kronor åt hyresgästerna i förra årets förhandlingar om hyrorna inför 2023.

Kristoffer Burstedt

 

– Årets förhandlingar var tuffa och många av dem behövde avgöras i tvistlösning hos Hyresmarknadskommittén* i stället för lokalt. Men oavsett var frågan avgjordes kunde hyresvärdarnas chockkrav på tioprocentiga höjningar stoppas. Ändå blev resultatet högre höjningar än på väldigt många år.

Det säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg på Hyresgäst­föreningen region Stockholm och fortsätter:

– Hyreshöjningar på över fyra procent är smärtsamt och vi är akut medvetna om vilken ekonomisk press många hyresgäster nu lever under.

Inför att förhandlingarna om hyrorna för 2024 drar i gång i höst är det viktigt att se hur det slutliga resultatet för hela region Stockholm blev för 2023. Fastighetsägarna yrkade på en hyreshöjning på nära 10 procent men snitthöjningen blev 4,2 procent.

Hyresgäst­föreningen region Stockholm sparade därmed in drygt 1,5 miljarder kronor åt regionens hyresgäster i de årliga hyres­förhandlingarna.

– Det är som sagt en väldigt tuff tid för hyresgästerna. Vi har gjort vad vi kunde för att begränsa skadorna, men många har drabbats hårt. Det är svårt att se hur hyresgästerna skulle kunna bära ett år till med så här höga hyreshöjningar, sammanfattar Kristoffer Burstedt.

*Hyresmarknadskommittén hanterar hyresvister om den årliga hyresförhandlingen mellan Sveriges Allmännyttas och Hyresgäst­föreningens
parter.