Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Det ägda boendet prioriteras och hyresgästerna glöms bort i regeringens budget

Idag har regeringen slutligen presenterat sin budget för 2024. Den innehöll tyvärr inga större positiva överraskningar för landets hyresgäster. Regeringen visar genom budgeten med tydlighet att det ägda boendet prioriteras, genom att höja ROT-avdraget för de som bor i villa eller bostadsrätt, medan vi som bor i hyresrätt glöms bort.

Vi befinner oss mitt inne i en ekonomisk kris där människor drabbas hårt av ökade kostnader, i det läget är det helt ofattbart att landets 3 miljoner hyresgäster ignoreras i budgeten. Detta tyder på väldigt liten krisinsikt hos våra styrande politiker och att de som bor i ägda boenden prioriteras före de som bor i hyrt. 

Enligt vår prognos satsar regeringen i sitt budgetförslag 2700 kronor i snitt per hyreshushåll, medan satsningarna på hushåll i villa eller bostadsrätt motsvarar över 20 000 kronor. Den djupa orättvisan och obegripliga prioriteringen kan knappast bli tydligare. Resurserna går inte dit där de behövs mest. Även om det är positivt att det tillfälligt ökade bostadsbidraget bibehålls så är det långt ifrån tillräckligt, bidraget skulle behöva reformeras i grunden för att bättre stämma överens med hur levnadskostnaderna ser ut idag.

Ett höjt ROT-avdrag i kristider kommer inte ha någon avsevärd positiv effekt på ekonomin och byggandet. Däremot har vi ett helt miljonprogram som är i stort behov av upprustning och renovering, vill man skapa arbetstillfällen och samtidigt stötta hyresgästerna så är riktade insatser mot detta mer seriöst. Andra insatser som verkligen skulle gjort skillnad, som fördelaktiga bygglån och investerings­stöd, saknas också helt. Detta samtidigt som rapporterna om att bostadsbyggandet tvärstannar, inte minst i vår region, fortsätter att strömma in. Både Stockholm och Gotland är i stort behov av nya hållbara hyresrätter för att underlätta krisen och den stora bristen på bostäder. Många kommuner och branschaktörer uppger att det som behövs är statliga stimulanser för att hålla bostadsbyggandet fortsatt aktivt. Trots flera röster som säger samma sak så ser vi inte något resultat av detta i budgeten.

Även om dagens budgetnyhet tyvärr inte innehöll några positiva överraskningar så kommer vi aldrig ge oss. Vi kommer fortsatta att påverka och driva på i frågor som vi ser kommer gynna både dagens och morgondagens hyresgästers möjlighet till att bo på ett hållbart sätt. 

 

Susanne Sjöblom
Ordförande, Hyresgäst­föreningen region Stockholm