Globen_region Stockholm
Jan Backman

Nationell översyn av förhandlingsrutinerna

Viktig information kring förhandlingsriktlinjerna samt om motioner och nomineringar inför höstfullmäktige lördag 29 oktober 2022.

Till hösten startar en nationell översyn av förhandlingsrutinerna. Förbundsstyrelsens förhandlingsutskott har fått i uppdrag att arbeta igenom rutinerna och komma med förslag på förbättringar. Då arbetet inte är klart till september/oktober föreslås höstens fullmäktige att fastställa befintliga förhandlingsrutiner.

När arbetet i förbundsstyrelsens förhandlingsutskott är klart planerar vi att tillsätta en arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstemän som ska jobba vidare med regionens förhandlingsrutiner.

För att alla som är intresserade ska kunna följa arbetet med de nya förhandlingsrutinerna planeras en informationsträff senare i höst för att ta del av hur långt arbetet kommit och vad man kommit fram till så långt.

Allt om fullmäktige region Stockholm