Sveriges Rikes lagbok
Hyresgäst­föreningen

6 miljoner till medlemmarna

Från 1 januari fram till 1 september 2020 har juridiska enheten i Region Stockholm tjänat in nästan sex miljoner kronor åt medlemmar som behövt hjälp.

Det kan handla om hyresnedsättningar, skadestånd, förkortad uppsägningstid, återbetalning av andrahandshyror eller nedsättning av belopp som hyresvärden krävt hyresgästen på.

Ett exempel på det senare är Lina, 21 år, som fick tillbaka sammanlagt 16 686 kronor med hjälp från ärendehandläggare Caisa Lycken. Lina hyrde i andra hand och betalade 12 600 kronor i deposition när hon flyttade in. Efter att hon flyttat ut gjorde hyresvärden en besiktning av lägenheten och begärde då ytterligare 5 800 kr för olika uppkomna skador däribland en dörr som reparerats. Lina kontaktade Hyresgäst­föreningen och ett ärende startade. Efter ett antal samtal mellan parterna var de överens. Reparationen av dörren som kostat 1 714 kr skulle Lina betala till hyresvärden och resten återbetalas till Lina.

Våra jurister och ärendehandläggare hjälper dagligen medlemmar med problem av skiftande slag. Under de första åtta månaderna i år har juridiska enheten handlagt över 3 000 ärenden för våra medlemmar och vi har företrätt medlemmar i över 200 juridiska processer i hyresnämnd, hovrätt och tingsrätt. Under samma period har över 8 000 medlemmar från Stockholm ringt vår nationella rådgivning för att få juridisk rådgivning.

Att över 11 000 medlemmar har kontaktat oss bara under den här perioden visar tydligt hur viktig Hyresgäst­föreningen är som organisation, inte minst under de här svåra tiderna.
Vi finns alltid där för våra medlemmar.