hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Kampanjveckan 13-17 september

Södertälje/Nykvarns arbete under kampanjveckan

Hej alla! 

Då Södertälje/Nykvarn har en mycket liten styrelse valde vi genom samarbete med vår  verksamhetsutvecklare bedriva vår kampanjvecka genom sociala medier. 

Här är de texter vi lade ut på vår egen FB sida.

FACEBOOK INLÄGG NATIONELL KAMPANJVECKA

***

MÅNDAG:

Hemmet är en social rättighet och en grundsten i våra liv. Det är där vi återhämtar oss, äter, vårdar relationer och gör upp semester- och framtidsplaner. Hemmet ska vara en trygg plats där hyran är rimlig så att vi har råd att bo kvar. Alla ska ha inflytande över sitt boende och kunna påverka utvecklingen i sitt bostadsområde. Hyresgäst­föreningens vision är att skapa ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Bli medlem du också! Besök www.hyresgastforeningen.se

 ***

TISDAG:

Boendet är inte längre en social rättighet utan bostaden har över tid blivit en handelsvara. Politiken och lagstiftningen försvagar hyresrättens ställning och det finns idag en negativ inställning till hyresrätten. En stark lobby driver på för fri hyressättning och marknadshyror. Det byggs för få hyresrätter och de som byggs har alldeles för höga hyror. Intresset för att engagera sig politiskt och i det traditionella föreningslivet samt det allmänna stödet för hyresgäst­föreningen minskar.

Var en del av folkrörelsen genom att bli medlem på www.hyresgastforeningen.se

eller

kontakta oss i Hyresgäst­föreningen Södertälje/Nykvarn genom Facebook.

***

ONSDAG:

Hyresgäst­föreningen arbetar för hyresgästernas rätt till inflytande vid upprustningar. Målet är att alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem efter en upprustning. Så ser det inte ut idag. Lagstiftningen möjliggör för fastighetsägarna att göra omfattande åtgärder, som leder till allt för kraftiga hyreshöjningar. Hyresgäst­föreningen har vid upprustningar främst en rådgivande roll.

ÄR DET UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT OMRÅDE?

Hör av dig till Hyresgäst­föreningen region Stockholm om en upprustning är på gång i ditt bostadsområde!
Upprustning är till exempel:

• Stambyte
• Badrumsupprustning
• Köksupprustning
• Total upprustning av lägenhet
• Total upprustning av hela huset

Kontakta oss antingen på e-post eller på telefon.
E-post: upprustning@hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-459 19 4

***

TORSDAG:

Hyresgäst­föreningen är en medlemsorganisation där grundsynen är att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad och en boendemiljö
med trygghet och inflytande.

 

Du som hyr en lägenhet i andra hand ska betala en skälig hyra. Reglerna skiljer sig åt beroende på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt. Om din andrahandshyra verkar vara för hög kan du som medlem kontakta oss på Hyresgäst­föreningen för en bedömning. Att kräva tillbaka hyra från din hyresvärd kan bli en juridisk process. I så fall hjälper våra jurister dig. En förutsättning är att du är medlem när tvisten uppstår.

 

Du som är hyresgäst i en bostadsrättsförening har samma möjligheter att organisera dig i Hyresgäst­föreningen som andra hyresgäster. Det kan ske genom att du och andra hyresgäster startar en arbetsgrupp eller att du väljer att engagera dig i ett nätverk med andra hyresgäster som bor i bostadsrätter. Hör av dig till Hyresgäst­föreningen och be att få prata med ansvarig verksamhetsutvecklare för ditt område.

***

FREDAG:

Allt fler hyresrätter försvinner från Stockholms hyresbostadsmarknad genom att de hyrs ut för korttidsboende via plattformar som Airbnb. Fenomenet kallas hotellifiering och har kartlagts i två rapporter från Hyresgäst­föreningen. Den senaste rapporten varnar för en växande grå hyresmarknad präglad av otrygga villkor och höga hyror. 1 135 lägenheter som nu används för hotellverksamhet och korttidsuthyrning har kartlagts.

Hyresgäst­föreningen har gjort rapporter om hotellifiering.

Det framkommer att hotellifieringen inte bara innebär en ökad otrygghet för de som bor i korttidsboenden, utan även för grannarna. Boende i hus med hotellifierade lägenheter vittnar om störningar, drogförsäljning och nedskräpning.

Besök www.hyresgastforeningen.se för att läsa mer och ladda ner rapporterna.

 

Med vänliga hälsningar

Sissel Ferm Ordförande

HGF Föreningsstyrelse 

Södertälje/Nykvarn