Brandskydd
Gustav Görfelt, montage

Hyresgästers rättigheter vid renovering&brand - hela propositionen går inte igenom

Propositionen om stärkt skydd ska debatteras i riksdagen den 18 november

Flera remissinstanser har nu uttalat sig och går emot fler delar av förslaget. 
Delen som handlar om chockhöjning efter renovering, där hela höjningen föreslås tas ut stegvis kommer antagligen att falla.

Däremot kommer förslaget om stärkt skydd av  besittningsrätten  efter brand troligen att gå igenom. Förslaget har starkt stöd hos de flesta partier.  

Läs om Hyresgäst­föreningens krav i Hem&Hyra

Hyresgästers skydd vid brand

*