Rapporten om lägenhetshotell
Omslag till rapporten

Lägenhetshotell - nu är rapporten klar

Antalet hotellägenheter ökar och utgör en allt större del av bostadsbeståndet i Stockholm. Nu är kartläggningen klar!

I nästa steg kommer en verktygslåda som ska hjälpa boende att själva vidta åtgärder och vilka instanser man kan vända sig till. rapporten är ett unikt samarbete mellan förtroendevalda och anställda på regionen! Klicka här för att läsa rapporten: