Östermalmshallen
Stockholms stad - Stockholm växer

Hyres­förhandlingar Östermalm

Årets förhandlingar avslutade

Efter en lång och besvärlig förhandling kom parterna "överens". För Stockholms stads allmännyttor blev det till slut klart efter förlikning. Höjningen om 1.75% gäller från 1 mars och drabbar 70 000 hyresgäster i Stockholms stad. 
Det blev nu svårt för den privata delegationen att stå fast vid en 0-höjning. Den 26 februari tecknades ett ramavtal med Fastighetsägarföreningen som innebär en höjning på 1.75% från 1 april. Vår förhandlare på Östermalm arbetar för fullt med värdar som inte tillhör FÄF. Kontakta oss på Östermalms info-adress info@HgfOstermalm.se om du vill veta mer om läget. 

Årets förhandlingar är en stor besvikelse. Vi förtroendevalda skickade ut brev till alla Stockholms värdar såväl till Allmännyttan som till privata. Vi beskrev ett svårt ekonomiskt läge för många hyresgäster under pandemin och hur cyniskt det vore att genomföra höjningar just i år. Denna bön klingade ohörd.