Husombudsmöte
Anna Johansson

Husombudsmötet på Rio

Vi samlade en engagerad grupp husombud på möte i januari.

Fokus för information och diskussion denna gång var arbetet mot  lägenhetshotell, det pågående arbetet mot detta och vad DU som husombud kan göra.
En viktig dom i HD kan förändra hela situationen för andrahandsboende med oskäliga hyror. Se domen här: 
Material från mötet samt en informationsbroschyr att dela ut hittar du på denna sida
under dokumenten om Lägenhetshotell: https://ostermalm.hgfsthlm.se/