Kungsholmen
Egen bild

Ny hemsida, hgfsthlm.se

Stockholms innerstadsföreningar har genomfört ett projekt med gemensam hemsida.

Vi styrelser inom HGF i Stockholms innerstad vill öka vårt samarbete och utbyte och har därför byggt en gemensam plattform för information och dokumenthantering.

Välkomna att använda den. Information fylls på ideligen.

HGF i Stockholms innerstad

Lena Rolén, ordförande Kungsholmen