Lunds domkyrka
Istock

Låt vinsten stanna hos LKF:s hyresgäster!

Kraftiga hyreshöjningar och 110 miljoner i vinstuttag. Så kan framtiden se ut för dig som bor i en av LKF:s 11 000 lägenheter enligt ett förslag från Lundamoderaterna.

Vad har hänt?

I dagarna gick Lunds kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid (M) och hans tilltänkta efterträdare Rasmus Törnblom (M) ut med att Lunds skattetryck är orättvist i jämförelse med grannkommunerna och borde sänkas med 60 öre per intjänad hundralapp. En av deras lösningar för att finansiera detta är att öka vinstuttaget ur kommunens allmännyttiga bostadsbolag, LKF, från 30 miljoner till 110 miljoner under de kommande åren. Skattesänkningen skulle i rena siffror innebära att ett hushåll med en gemensam inkomst på 72 000 kronor per månad skulle få ett skatteavdrag på 430 kronor i månaden. 

Flaggar för kraftiga hyreshöjningar

Några veckor innan detta utspel har LKF:s vice vd Gunilla Flygare flaggat för att en kraftig hyreshöjning väntar hyresgästerna i deras 11 000 lägenheter. Att plocka stora summor från det allmännyttiga bostadsbolaget innebär att pengar som hyresgäster betalat in i hyra går till kommunkassan i stället för till de bostäder de betalar för. I praktiken innebär detta att hyresgäster, utöver att de betalar kommunalskatt, behöver bidra mer till kommunkassan än de som äger sitt boende, vilket kan beskrivas som en dubbelbeskattning av hyresgäster. 

Vad tycker Hyresgäst­föreningen?

Det ansträngda ekonomiska läget i Sverige kommer självklart även att påverka LKF, något som blir extra tydligt när man inför förhandlingssäsongen flaggar för kraftiga hyreshöjningar. Men detsamma gäller även kommunens hyresgäster. Hyresgäst­föreningen i södra Skåne anser inte att det är ekonomiskt eller socialt hållbart att dubbelbestraffa och dubbelbeskatta Lunds kommuns hyresgäster genom stora vinstuttag ur allmännyttan. Låt i stället dessa pengar återinvesteras i bolaget för att gynna fortsatt byggande, eller för att minska den kraftiga hyreshöjningen i ett redan tufft ekonomiskt läge. 

-> Stoppa dubbelbestraffningen av LKF:s hyresgäster!