Medlemsveckan 16-22 maj

Medlemmar fick tillbaka 147 000 kronor för överhyra

Efter hjälp av Hyresgäst­föreningen har två medlemmar, boende hos en hyresvärd i Trelleborg, fått tillbaka sammanlagt drygt 147 000 kronor. De har också fått hyran sänkt med 2700 kronor respektive 3300 kronor i månaden.

– Det var lyckat att medlemmarna hörde av sig för att dubbelkolla sin hyresnivå, utifrån det kunde vi konstatera att de hade helt fel hyra. Vi kunde hjälpa dem för att de var medlemmar, säger Hyresgäst­föreningens jurist som drivit ärendet.


Det var i juli i år som den ena hyresgästen hörde av sig till Hyresgäst­föreningen för att kontrollera om hennes hyra stämde. Det visade sig att hyran var alldeles för hög och att hyresvärden själv satt hyran utan förhandling med Hyresgäst­föreningen trots att det fanns en förhandlingsordning* för fastigheten.


Efter att ha försökt nå hyresvärden i en månads tid, skickade Hyresgäst­föreningens jurist in ärendet till hyresnämnden. Först efter det skickats in till hyresnämnden och de skickat ut handlingarna till hyresvärden, hörde han av sig och ärendet kunde lösas direkt. Hyresvärden skulle dels göra en hyressänkning för hyresgästens lägenhet från 9000 kronor till 6278 kronor i månaden, dels retroaktivt betala tillbaka den överhyra som hyresgästen betalat sedan februari 2021.


Ytterligare en medlem i samma hus blev nyfiken på om hennes hyra också var fel. Hon kontaktade Hyresgäst­föreningen och det visade sig att hennes hyra inte heller stämde. Den här gången tog det inte lika lång tid, hyresvärden gick med på förlikning* direkt och sänkte hyran från 10 900 kronor till 7543 kronor, samt betalade tillbaka överhyra på 86 468 sedan oktober 2020 kronor retroaktivt.


– Hyresvärden verkar förstå allvaret och respektera förhandlingsordningen. Jag upplever det som att han nu faktiskt vill ha en dialog med Hyresgäst­föreningen, säger Hyresgäst­föreningens jurist.

– Något sådant här händer aldrig mig, jag lovar att berätta för alla att gå med i Hyresgäst­föreningen!, uttryckte en av medlemmarna det.


Förhandlingsordning – överenskommelse om förhandling mellan Hyresgäst­föreningen och hyresvärden.

Hyresnämnden – en domstolsliknande nämnd som har till uppgift att medla i hyrestvister och tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Förlikning ­– en rättslig tvist görs upp ”i godo” mellan parterna i stället för att frågan avgörs av domstol.