Omslag rapport marknadshyror Malmö
Hyresgäst­föreningen

Konsekvenserna av marknadshyror i Malmö: Kraftigt höjda hyror i centrum

Idag släpps rapporten “Scenarioanalys – Marknadshyror Malmö” som går igenom konsekvenserna av marknadshyror för hyresnivåerna i Malmö och hyresgästernas konsumtionsutrymme. Rapporten visar att det i genomsnitt skulle ske en hyreshöjning på 13 procent inom Malmö stad. Centrala Malmö skulle i snitt få 27 procents hyreshöjning och enskilda kvarter riskerar 60–75 procents hyreshöjning.

Ett betänkande för utredningen om fri hyressättning i nyproduktion är beräknat till den 31 maj. Om ett nytt system med marknadshyror införs på bostadsmarknaden, vilket fri hyressättning innebär, kommer det att föra med sig stora konsekvenser både för samhällsutvecklingen och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar de marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgäst­föreningen. I Malmö kommer hyresgästerna att få 13 procent högre hyra i snitt och deras konsumtionsutrymme kommer att minska med 5 procent. 

Marknadshyresrapporten för Malmö visar att: 

  • Hyran i genomsnitt går upp med 13 % i Malmö, men i centrala områden finns det skattade hyreshöjningar på 60–75 % 

  • För en tvåa på mellan 57 och 62 kvadratmeter innebär det att hyran går upp från 6 726 kr/mån i genomsnitt idag till 7 541 kr/mån i marknadsscenariot. Lägsta marknadshyran skattas till 5 801 kr/mån (Fosie), högsta till 8 986 kr/mån (Centrum).

  • Hushållen lägger redan i genomsnitt 28 procent av sin inkomst på hyran. Med höjda hyror blir det såklart mer. I Malmö skulle hushållen i snitt behöva lägga ytterligare 5 % av sin disponibla inkomst på hyran, och deras konsumtionsutrymme minska i samma omfattning. 

Hyresgäst­föreningen befarar att utredningen, om förslagen går igenom, skulle kunna innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna och att hyresgäster prisas ut från sina boenden, då besittningsrätten försvinner.
    
Kontaktpersoner för rapporten:
Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgäst­föreningen södra Skåne 
kenneth.gustavsson@hyresgastforeningensskane.se 
010-459 23 21, 070-471 43 14 

Malin Hole, digital boendeutvecklare och opinionsbildare 
malin.hole@hyresgastforeningen.se 
010-459 23 46, 072-219 41 29