Jurist Malou Gamborn
Malou Gamborn, jurist

Hyresgäst fick bo kvar

En medlem som bott i sin lägenhet i 28 år fick information av sin hyresvärd att det skulle ske en ombyggnad i hans lägenhet. Ombyggnaden skulle bli så pass omfattande att hyresgästen inte skulle kunna bo kvar.

Hyresgästen är dessutom pensionär och har stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden med låg inkomst.

– När det gäller ombyggnader, har hyresvärden rätt att utföra den men hyresvärden måste hämta godkännande från hyresgästerna innan. Hyresgästen som är medlem i Hyresgäst­föreningen hörde av sig för juridisk rådgivning kring uppsägningen, säger Malou Gamborn, jurist på Hyresgäst­föreningen i region södra Skåne.
Malou bestrider uppsägningen i hyresnämnden och där tar fallet en annan riktning då hyresvärden kommer med orimliga anklagelser gentemot hyresgästen.


– Hyresvärden försöker måla upp en fasad eller persona kring hyresgästen som får honom att ställas i dålig dager, genom anklagelser om olika störningar. Dock kunde störningarna ej bevisas vilket blir tydligt i hyresnämnden och de var inte heller en tillräcklig grund för uppsägning av hyreskontraktet. Vi vann därför fallet i hyresnämnden och hyresgästen fick behålla sitt hem, avslutar Malou Gamborn.