Kenneth Gustavsson, ordförande södra Skåne
Anna Eriksson

Regionstyrelsen i södra Skåne

I april 2022 hölls regionens fullmäktigemöte och en ny regionstyrelse utsågs, med fortsatt förtroende för Kenneth Gustavsson som regionordförande.

Ordförande

Kenneth Gustavsson

Ledamöter

Birgitta Tügel

Camilla Berg

Håkan Björkenklev

Inga-Karin Dentz

Joel Nordström

Kenneth Brunhoff

Ersättare

Maria Persdotter

Marie-Louise Sjöstedt