Kenneth Gustavsson, ordförande södra Skåne
Anna Eriksson

Regionstyrelse region södra Skåne

I april 2020 hölls regionens fullmäktigemöte och en ny regionstyrelse utsågs, med fortsatt förtroende för Kenneth Gustavsson som regionordförande.

Ordförande

Kenneth Gustavsson

Ledamöter

Birgitta Tügel

Kenneth Brunhoff

Alberto Echenique

Camilla Berg

Niels Nielsen

Lars-Olof Carlsson

Ersättare

Adam Perchtold

Marie-Louise Sjöstedt