Håkan Björkenklev ny regionordförande

Regionstyrelsen i södra Skåne

27 april 2023 hölls regionens fullmäktigemöte och en ny regionstyrelse samt regionordförande utsågs. Håkan Björkenklev valdes till ny regionordförande.

Ordförande

Håkan Björkenklev (0704-714330, hakan.bjorkenklev@hyresgastforeningen.se)

Ledamöter

Birgitta Tügel

Camilla Berg

Marie-Louise Sjöstedt

Nadjam Malik

Joel Nordström

Kenneth Brunhoff

Ersättare

Maria Persdotter

Patrik Engfors