Regionstyrelsen vald 2024

Regionstyrelsen i södra Skåne

Den 18 april 2024 hölls regionens fullmäktigemöte och en ny regionstyrelse utsågs.

Ordförande

Håkan Björkenklev (0704-714330, hakan.bjorkenklev@hyresgastforeningen.se)

Ledamöter

Birgitta Tügel

Camilla Berg

Joel Nordström

Kenneth Brunhoff

Marie-Louise Sjöstedt

Nadjam Malik

Patrik Engfors

Stefan Ahlqvist

Ersättare

Malin Tolstav

Siw Jakobsson

Regionstyrelsen vald 2024

Från vänster: Siw Jakobsson, Håkan Björkenklev, Kenneth Brunhoff, Birgitta Tügel, Stefan Ahlqvist, Marie-Louise Sjöstedt, Joel Nordström, Camilla Berg, Patrik Engfors, Malin Tolstav. Saknas på bilden: Nadjam Malik