Sedlar i små valörer
Birgitta Gustafsson

3,1 miljoner kronor tillbaka till Hyresgäst­föreningens medlemmar

En viktig del av medlemskapet i Hyresgäst­föreningen är möjligheten att få juridiskt stöd i olika boendetvister. En summering för 2022 visar att medlemmar i Norrland sparat nästan 3,1 miljoner kronor, vilket är en ny rekordnotering.

Niclas Sundell chefsjurist Hyresgästföreningen Region Norrland
Lennart Jönsson

I Sveg vände sig till exempel en hyresvärd till hyresnämnden med en begäran om att en medlems månadshyra skulle höjas med 2028 kronor från den 1 oktober 2022. Medlemmen vände sig till Hyresgäst­föreningens jurist och parterna kom överens om en höjning med 836 kronor från den 1 december 2022 och en höjning med 400 kronor från den 1 juni 2023.

Ett annat exempel hittar vi i Sundsvall. Där fick en hyresgäst en faktura på 1200 kronor från allmännyttiga Mitthem, avseende en utryckning av störningsjour. Utryckningen avsåg en påstådd störning från två lekande barn under en tidig söndagskväll. Hyresgästen bestred fakturan, med hjälp av hyresgäst­föreningens jurist, och blev då stämd av Mitthem. Tingsrätten dömde till hyresgästens fördel, eftersom störningen bedömdes vara av sådan lindrig och tillfällig art som får tålas i ett flerfamiljshus.

I Boliden krävde en hyresvärd skadestånd av en hyresgäst med 175 000 kronor efter en brand i lägenheten. Hyresgäst­föreningens ärendehandläggare lyckades förhandla bort skadeståndskravet.

I Gällivare fick en hyresgäst hjälp att bestrida hyresvärdens ”förtursavgift”. Hyresvärden polisanmäldes och saken prövades i tingsrätten, som kom fram till att avgiften var otillåten enligt hyreslagen. Eftersom hyresvärden inte bedömdes ha haft uppsåt dömdes hen inte, men tack vare ingripandet fick hyresgästen tillbaka de 2500 kronor han betalat. Hyresvärden slutade dessutom ta ut den otillåtna avgiften.

- De här exemplen är alla bra bevis på att vår kompetens skapar nytta för våra medlemmar som behöver juridiskt stöd, det kan till och med vara avgörande för om man ska få behålla sitt hem. Med Hyresgäst­föreningen i ryggen ökar möjligheten att få rätt i en boendetvist, säger Hyresgäst­föreningen Norrlands chefsjurist Niclas Sundell.

Fördelad över de fyra norrlandslänen såg medlemmarnas besparing ut enligt nedan.

Jämtland Härjedalen: cirka 356 000 kronor
Västernorrland: cirka 497 000 kronor
Västerbotten: cirka 1 628 000 kronor
Norrbotten: cirka 596 000 kronor

Besparingen är fördelad över cirka 300 medlemmar som fått hjälp med enskilda ärenden, i snitt alltså drygt 10 000 kronor per ärende.

Inom Hyresgäst­föreningen Region Norrland arbetar både jurister och ärendehandläggare dagligen med att hjälpa medlemmarna med olika problem och tvister. Ett normalår hanteras cirka 1400 ärenden.