Kvinna sitter i sängen och håller för sina öron

Två års råttproblem resulterar i stor hyresnedsättning

En hyresgäst i Skellefteå, som har haft problem med råttor i väggarna och på altanen i nästan två år har fått rätt till en hyresnedsättning på 20 procent för hela perioden. Det innebär att hyresgästen får tillbaka totalt 22 414 kronor från det kommunala bostadsbolaget Skebo.

Råttproblemen började upptäckas i början av 2021 och rapporterades då av tidningen Norra Västerbotten. Hyresgästen berättade då att det var obehagligt att höra råttorna skrapa och gnaga i väggarna och att de även hade sett dem på altanen. Hyresgästen misstänkte att råttorna hade kommit dit på grund av byggnationer i närheten, bland annat ett stort industriområde.

Det kommunala bostadsbolaget Skebo försökte sanera fastigheten flera gånger, men utan framgång. Det var först i december 2022 som råttorna kunde konstateras vara borta. Under hela den tiden hade hyresgästen och familjen levt med ohyran, vilket naturligtvis har varit mycket påfrestande för dem.

Tog hjälp av Hyresgäst­föreningen

Hyresgästen vände sig till Hyresgäst­föreningens rådgivning för att få hjälp med att kräva en hyresnedsättning för den försämrade boendemiljön. Efter förhandlingar med Skebo kom parterna överens om en nedsättning på 20 procent för perioden från mars 2021 till december 2022.

Kvinnlig jurist
Foto:Johan Gunseus

-        Det som är speciellt med ohyra - och i det här fallet råttor, är att det inte finns så tydliga regler för vad en skälig nedsättning är. Det blir en avvägning från fall till fall om omständigheterna och hur det varit att bo med det, säger Olivia Lundgren hyresgästens ombud från Hyresgäst­föreningen.

Som medlem har du möjlighet att få hyresjuridisk stöd- bli medlem du med!