Bild över Örnsköldsvik. Bild tagen från hoppbacken.
Birgitta Gustafsson

Hyres­förhandlingarna med Övikshem går till medling

Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga Övikshem har inte kunnat komma överens i hyres­förhandlingarna. Efter ett antal möten har Övikshem nu valt att lämna över ärendet till Hyresmarknadskommittén för medling.

Porträttbild av Peter Sjöbom Förhandlare region Norrland
Privat
Peter Sjöbom, förhandlare Region Norrland

- Vi hade mycket hellre sett en lösning vid förhandlingsbordet, hyres­förhandlingar avgörs alltid bäst av parterna lokalt. Det är nu osäkert när det blir klart med ny hyra, men vi i Hyresgäst­föreningen kommer att göra allt vi kan för att inte hyresgästerna ska drabbas av retroaktiva hyreshöjningar, säger Hyresgäst­föreningens förhandlare Peter Sjöbom.

Alla hyresgäster som bor i Övikshems bestånd uppmanas att fortsätta betala in sin nuvarande hyra, tills en överenskommelse om ny hyra är klar.

Årets hyres­förhandlingar sker mot bakgrund av historiskt höga yrkanden från fastighetsägarna runt om i landet. Förhandlingarna har bedrivits enligt en ny modell, med nytt underlag enligt en överenskommelse som hyresmarknadens parter träffat under året.

I modellen förutsätts utvecklingen under en period av tre år tillbaka i tiden fram till sex månader in i 2022, vara av betydelse för kommande hyreshöjning. Här står parterna långt från varandra då Hyresgäst­föreningen anser att perioden i fråga har haft en låg kostnadsutveckling och att de höga yrkanden och krav som skiljer parterna åt beror på feltolkning av förhandlingsmodellen.