Hyreshus, balkonger, grodperspektiv, hyreshus, hyresgäster, balkonger, Hyresgästföreningen
Enkätfabriken

Ny enkät undersöker förvaltningskvalitet

I dagarna går en enkät ut till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning, cirka 30 000 stycken. Syftet med enkäten är att skapa goda förutsättningar att bedöma förvaltningskvalitet och att se hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd.

De medlemmar som har e-post registrerad får enkäten via mail, de som har mobiltelefonnummer men ej e-post får enkäten via sms. Övriga får enkäten postalt, hemskickad med brev. 

Aktiviteten genomförs i samarbete med Enkätfabriken. Du som får enkäten, var med och påverka ditt boende genom att svara på undersökningen.

Resultatet redovisas senare helt öppet på www.dinvard.se, vilket ger möjlighet att även kunna jämföra med andra fastigheter. Mer information om det kommer till hösten.

För mer information om enkäten, kontakta Susanne Jacobsson, susanne.jacobsson@hyresgastforeningen.se, 010-459 24 60