bostadsområde malmö

Nu stoppar vi bo-orättvisan

Bostadsbrist, trångboddhet och renoveringar som resulterar i chockhöjningar av hyran. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och ett avskaffat investerings­stöd som gör att få bostäder byggs med hyror få vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Så ser verkligheten ut på många orter i Sverige, även i Norrland. Samtidigt öser staten miljarder över dem som redan äger sitt boende och det råder initiativbrist och avsaknad av politik som faktiskt tar itu med bo-orättvisorna.

Gunnar Bergman ordförande Hyresgästföreningen Norrland
Birgitta Gustafsson

Det här är en utveckling som pågått i flera decennier. Politiken har backat från sitt ansvar och överlåtit byggande, planering och förvaltning av våra bostäder till marknaden. Nu måste den utvecklingen få ett stopp.

Valrörelsen avgör inte bara vilka som kommer styra i riksdag, regioner och kommuner, utan också vilka politiska frågor och vallöften som kommer stå i centrum under den kommande mandatperioden. I Sverige finns nästan tre och en halv miljon hyresgäster. Av dem är nästan två miljoner röstberättigade. Hyresgäster röstar också i val och kräver att politiken tar sitt ansvar för att garantera människors rätt till en bostad, rimliga hyror och en rättvis bostadsmarknad.

Därför riktar vi följande krav mot landets politiker:

 1. Bygg fler bostäder med rimlig hyra.

Det har under lång tid byggts för lite och det som byggs är ofta alldeles för dyrt för människor med normala inkomster. Därför måste staten ta ökat ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. Det statliga investerings­stödet måste återinrättas och utvecklas till ett förmånligt bygglån för att hålla uppe byggandet när konjunkturen viker. Vår senaste undersökning visar att det i särklass viktigaste när människor ska välja bostad är rimliga boendekostnader.

2. Hållbara renoveringar och stopp för renovräkning.

Idag ställs hyresgäster ofta inför hyreshöjningar på 60 procent eller mer när fastighetsägaren beslutar om upprustning, vilket i praktiken leder till att många inte har råd att bo kvar. Ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp. Därför behövs statligt stöd till upprustning, stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering samt förbättrade möjligheter för bostadsbolag att skattefritt fondera pengar till underhåll.

3. Rättvisa skatter mellan ägt och hyrt.

Staten öser miljarder i skattesubventioner över de som bor i bostadsrätt och villa jämfört med oss i hyresrätt. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt – en kännbar skillnad för såväl barnfamiljer som pensionärer och unga som precis flyttar hemifrån. Därför behövs en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende. Införande av låg, fullt avdragsgill moms på hyran och ett avskaffande av fastighetsavgiften på hyresfastigheter skulle göra mycket för att skapa rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna.

Bostadsfrågorna har en central plats i våra liv och i samhället. Nu är det dags att de också får det i politiken. För ett hem är inte bara tak över huvudet. Hemmet är en grundsten i tillvaron. Det är platsen där vi återhämtar oss, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar och gör upp semester- och framtidsplaner. Det är platsen som ger förutsättningar för att kunna studera, arbeta, bilda familj och ta makten över sitt liv.

Gunnar Bergman
Regionordförande Hyresgäst­föreningen Norrland

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies