Sedlar i låga valörer hyreskontrakt
Birgitta Gustafsson
Sedlar i låga valörer hyreskontrakt

Pengar tillbaka till våra medlemmar

2,2 miljoner kronor, så mycket har Hyresgäst­föreningens medlemmar i region Norrland fått tillbaka under 2018.

Hyresgäst­föreningen Region Norrland hjälper bland annat sina medlemmar i juridiska frågor. En summering för 2018 visar på mycket goda resultat, där medlemmarna sparat in cirka 2,2 miljoner kronor.

Hyresgäst­föreningens medlemmar i Norrland har under året fått hjälp av juridikenheten i olika boendetvister. Sammanlagt har vi sparat in cirka 
2 245 000 kronor, fördelat på 205 medlemmar.

- Det här är ett konkret bevis på att vår kompetens gör skillnad och skapar medlemsnytta. Vi gör förstås även andra insatser som är av värde för våra medlemmar, men som inte går att räkna i kronor och ören. Det kan till exempel vara när vi hjälper hyresgäster att få bo kvar i sina hem, säger Niclas Sundell, chef juridikenheten.

Fördelad över de fyra norrlandslänen såg medlemmarnas besparing ut enligt nedan.

Norrbotten               325 000 kronor fördelat på 18 medlemmar
Västerbotten            534 000 kronor fördelat på 63 medlemmar
Västernorrland         967 000 kronor fördelat på 91 medlemmar
Jämtland/Härjedalen 419 000 kronor fördelat på 33 medlemmar