Mikaela Langås, student vid Luleå tekniska universitet.
Privat
Mikaela Langås, student vid Luleå tekniska universitet.

Mikaela om effekterna av slopat ränteavdrag

Mikaela Langås, student vid LTU har gjort ett tvärvetenskapligt arbete inom national- och fastighetsekonomi i samarbete med Hyresgäst­föreningen i Norrland. ”Effekterna av slopat ränteavdrag” är ett så kallat working paper, eller förstudie om man så vill, där Mikaela bland annat visar hur ett avskaffat ränteavdrag i förlängningen skulle leda till lägre hyror i nyproduktion hyressatt med presumtionshyror.

Du har gjort praktik hos Hyresgäst­föreningen under hösten, hur har det funkat så här i pandemitider?

- Jo det stämmer, praktiken är utbildningens sista kurs och har varat i cirka tio veckor. Handledningen har skett digitalt och jag och Patrik Landin har dessutom hörts på telefon nästan dagligen. Det hade såklart varit ännu bättre att få träffas fysiskt, se hur arbetsplatsen fungerar och så vidare, men det har ändå varit väldigt lärorikt.

Temat för ditt arbete har varit hyresrättens roll och bostadspolitik ur ett nationalekonomiskt perspektiv, hur kom det sig att du valde det ämnet?

- Det var faktiskt ett ganska nytt område för mig. Men, när jag väl läst på lite tyckte jag det var väldigt intressant och ville undersöka sambanden. Sedan ska ju arbetet passa in i utbildningen också och göras på rätt nivå, i rimlig omfattning och så vidare.

Vilka slutsatser har du kommit fram till?

- Ett avskaffat ränteavdrag skulle leda till ökade boendekostnader samt lägre priser för bostadsrättslägenheter på marknaden. Det finns ett starkt samband mellan bostadsrättspriserna och produktionskostnaderna för flerbostadshus, där en minskning av bostadsrättspriser är det som i sin tur även minskar produktionskostnaderna. För nyproduktioner hyressatta med presumtionshyror innebär detta att en minskning av bostadsrättspriserna kommer leda till lägre hyror i nyproduktion.

Hur väl kände du till Hyresgäst­föreningen sedan tidigare?

- Nja, jag kände förvisso till att Hyresgäst­föreningen fanns, men visste egentligen inte särskilt mycket mer än så. Nu tycker jag att jag fått en bra inblick i hur det fungerar, såväl själva organisationen som bostadsmarknaden i stort, och har sett att nationalekonomi spelar stor roll i frågor som rör Hyresgäst­föreningens verksamhet.

Vad händer härnäst?

- Jag ser förstås gärna att det jag nu visat i siffror ska gå att använda och min förhoppning är att arbetet ska väcka lite tankar och kanske ge någon idéer att ta detta vidare. Det som återstår när det gäller min utbildning är ett examensarbete, sedan är det dags att söka jobb. Kanske blir det något som har med bostadsmarknaden eller bostadspolitik att göra, vi får se.