Bild över luleå hamn
Birgitta Gustafsson

Leder marknadshyror till fler bostäder?

Hyresgäst­föreningen region Norrland hälsar dig välkommen till ett digitalt forum om marknadshyrors konsekvenser för dig som hyresgäst, tisdag den 23 mars klockan 18:00 - 18:45.

Du kanske har hört talas om avtalet som slöts i januari 2019 mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen. Även kallat januariavtalet, ett avtal bestående av 73 politiska åtgärdspunkter.

En av punkter i Januariavtalet heter Reformera hyresmodellen. I den står det bland annat att;

“fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling.”

I stora drag handlar det om hur hyran på bostäder ska bestämmas i framtiden.

Ett förslag är att hyran i nyproduktion ska bli fri, alltså att fastighetsägaren ska få bestämma den helt själv, utan förhandling med Hyresgäst­föreningen. Detta kallas även marknadshyra. Hur förslaget ska utredas diskuteras nu mellan parterna och när utredningen skulle kunna vara klar vet man inte i dagsläget.

Marknadshyrornas konsekvenser

Hyresgäst­föreningen har bjudit in Lars-Fredrik Andersson, universitetslektor och docent i ekonomisk historia i Umeå och Patrik Landin, utredare och opinionsbildare på Hyresgäst­föreningen för samtal.

Några av frågorna vi kommer att samtala om är:

  • Hur påverkas den enskilda hyresgästen av marknadshyror?
  • Leder marknadshyror till fler bostäder?

Det finns möjlighet för dig som tittar att ställa frågor till Lars-Fredrik Andersson och Patrik Landin via chatten i programmet.