Porträtt Mikael Renqvist Hyresgästföreningen
Anna Andersson

Juridisk hemkunskap i skolan

Sedan ett par år tillbaka driver Hyresgäst­föreningen ett projekt som syftar till att besöka och ge ungdomar en inblick i vad det innebär att vara hyresgäst. På grund av den rådande coronapandemin är fysiska besök inte längre möjliga och verksamheten har därför fått ställa om och byta skepnad en aning. Nyligen genomfördes de första ”hemkunskapslektionerna” digitalt.

För projektet har alltså fått det passande namnet Hemkunskap och det är organisationens jurister som sedan 2018 givit sig ut på turné bland gymnasieskolor i Norrland. Tanken är att prata med unga, snart vuxna om skyldigheter och rättigheter när de nu är på väg ut på bostadsmarknaden.

Mikael Renqvist arbetar till vardags som Hyresgäst­föreningens jurist i Norrbotten. Han höll nyligen i de två första föreläsningarna i digital form tillsammans med ekonomistuderande gymnasieelever i Kalix.

- Jag får anpassa mig lite till situationen, inte bara till det digitala formatet utan även beroende på vilken ålder det är på klassen som deltar. Avgångsklasserna har till exempel ett större intresse av mer konkreta frågor kring vilka hyresvärdar som finns på vissa orter, hur man kan få tag i en lägenhet och så vidare, säger Mikael Renqvist.

Annars är innehållet i stort sett detsamma som under de tidigare, fysiska träffarna.

- Det blir något mindre interaktion med eleverna i det digitala rummet och mer av en föreläsning än en diskussion. Det är inte nödvändigtvis sämre, men lite annorlunda, säger Mikael Renqvist.

Han berättar också att en positiv sidoeffekt av träffarna är att ungdomarna visat intresse av såväl juristyrket som Hyresgäst­föreningens verksamhet i övrigt.

Vid båda föreläsningarna i Kalix hade gymnasieklasserna samlats i sina respektive klassrum och Mikael deltog digitalt, via storbild.

- Sammanfattningsvis funkade det alldeles utmärkt att köra digitalt, men jag hoppas såklart få möjlighet att komma ut och besöka ungdomarna in real life så snart det bara är möjligt, avslutar Mikael Renqvist.