Kiruna Hyreshus hyresförhandling strandade hyresförhandlingar
Birgitta Gustafsson

Klart med ny hyra för Kirunabostäders hyresgäster

Hyres­förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga Kirunabostäder är nu klara. Hyrorna för 2023 höjs med 3,5 procent i det äldre beståndet, för nyproducerade lägenheter blir höjningen 1,5 procent. Överenskommelsen gäller från och med den 1 april. Parterna kom överens om att ingen retroaktiv hyra ska tas ut.

Årets hyres­förhandlingar har präglats av ett svårt ekonomiskt läge, för både hyresgäster och bostadsbolag, med skyhög inflation och kraftigt stigande räntor. Trots historiskt höga krav från fastighetsägare över hela landet, visar överenskommelsen att det ändå går att landa på rimliga nivåer om parterna tar ett gemensamt ansvar.

– Detta är en bra överenskommelse, utifrån förutsättningarna. Förhandlingarna har varit tuffa, mot bakgrund av det ansträngda samhällsekonomiska läget. Därför är det glädjande att alla parter nu tagit ansvar och kunnat nå en kompromiss, baserad på den nya förhandlingsmodell vi kommit överens om mellan Sveriges allmännytta, Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna, säger Hyresgäst­föreningens förhandlingsstrateg Krister Häggling.

– Vi är i ett ekonomiskt ansträngt läge med höga kostnadsökningar som påverkar våra förutsättningar att driva verksamheten. Genom en god och konstruktiv dialog, i syfte att ta tillvara båda parters situation, har vi tillsammans med Hyresgäst­föreningen kommit fram till en överenskommelse i tid för att undvika en retroaktiv debitering för hyresgästerna. Vårt yrkande och behov var högre men i en förhandling får man vara beredd på kompromisser och i det stora hela är vi tillfreds med utfallet av överenskommelsen, men när intäkten blir lägre är det främst gällande underhållet vi måste göra omprioriteringar, säger Mikael Pudas, vd Kirunabostäder.