Bilden visar en grå husfasad
Pawel Czerwinski/Unsplash

Hyresmarknadskommittén avgör tvist med Bostaden

Hyresmarknadskommittén har meddelat beslut i tvisten mellan Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga Bostaden i Umeå. Hyrorna för innevarande år justeras med 2,1 procent från och med 1 maj.

- Vår förhandlingsdelegation har argumenterat väl och vi menar att Bostaden inte kunnat visa att behovet av hyreshöjningar är så stort som bolaget gör gällande. Vi har nu löpt linan ut och tyvärr har Hyresmarknadskommittén inte beaktat våra argument. Vi kan bara konstatera att man har valt att bortse från den bild av Bostadens ekonomi vi velat föra fram, säger Hyresgäst­föreningens förhandlare Charlotte Lundberg Jonsson.

Årets hyres­förhandlingar blev utdragna och fick till slut avbrytas, eftersom Hyresgäst­föreningen och Bostaden inte kunde komma överens om en rimlig hyresnivå för 2020. Tvisten fick därför avgöras av Hyresmarknadskommittén, parternas gemensamma tvistelösningsorgan, som nu alltså meddelat sitt beslut. Den generella höjningen fördelas ut i Bostadens poängssystem och kan variera mellan lägenheter.

- Vi är naturligtvis besvikna över beslutet och tycker att höjningen blir för hög, särskilt med tanke på att många hyresgäster har svårt att klara stora hyreshöjningar, säger Kerstin Granberg Lundgren, ordförande Hyresgäst­föreningen Södra Västerbotten.

Bostaden yrkade ursprungligen på en höjning med 3,49 procent från och med 1 april 2020.

Om Hyresmarknadskommittén
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyres­förhandlingar mellan Hyresgäst­föreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

För mer information:

Charlotte Lundberg Jonsson, förhandlare, 010-459 18 48