Barn som tävlar i dragkamp tillsammans är vi starka

Hyresgäst­föreningen region Norrland starkare än någonsin

Hyresgäst­föreningen region Norrland har aldrig varit så stark som nu. Vid månadsskiftet var vi 43 868 medlemmar, vilket är en ökning med över 2 900 medlemmar sedan den 1 januari i år.

Gunnar Bergman
-

- Vi är väldigt glada och stolta över att så många hyresgäster väljer att gå med i vår organisation. Det ger oss mer kraft och tyngd i vårt arbete för att förbättra hyresgästernas villkor, säger Gunnar Bergman, ordförande för Hyresgäst­föreningen region Norrland.

Han tror att en av anledningarna till det stora medlemsstödet är att många hyresgäster känner sig trygga av att veta att de har en stark och engagerad förening som alltid står på deras sida.

- Det svåra läget i samhället i stort med höga kostnader på varor och tjänster gör att många har det kämpigt i vårt samhälle. Då är det extra viktigt att ha en bra bostad till en rimlig kostnad. Det är något som vi kämpar för varje dag, säger Gunnar Bergman.

Hyresgäst­föreningen arbetar bland annat med att påverka politiker och bostadsbolag, förhandla hyror, ge råd och stöd till medlemmar, arrangera aktiviteter och utbildningar, samt främja ett gott boende och grannsämja.

- Att bo i hyresrätt är inget vi tvingas till utan något vi väljer att göra. Vi vill därför att alla hyresgäster ska känna sig nöjda och trygga i sina hem och ha inflytande över sitt boende. Det är därför vi finns till, säger Gunnar Bergman.

Hyresgäst­föreningen gör skillnad

År 2023 förhandlade Hyresgäst­föreningen region Norrland hyrorna om hyrorna för över 134 000 lägenheter. Hyrorna höjdes mellan 1,65 och 4,4 procent men det är betydligt lägre än de ursprungliga kraven som låg mellan 2,8 och 25 procent.