Bilden visar en grå husfasad
Pawel Czerwinski/Unsplash

Hur väl står sig din hyresvärd i jämförelse med andra - hjälp oss att ta reda på det

En enkät kommer att skickas ut till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning under mars/april månad. Syftet med enkäten är att skapa goda förutsättningar att bedöma förvaltningskvalitét och att se hur nöjda hyresgäster är med sin hyresvärd.

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt svarar så att vi får så bra underlag som möjligt. De som svarar på enkäten kan vara säker på att omdömena grundar sig på vad hyresgästerna verkligen tycker. För att kunna ge ett tillförlitligt resultat och skydda deltagarnas anonymitet redovisas bara uppgifter från fastigheter och värdar med minst fem svarande.

Andra regioner inom Hyresgäst­föreningen har sedan tidigare använt sig av detta system och nu vill vi därför även erbjuda region Norrlands medlemmar samma förmån.

När alla enkäter redovisats kommer det att göras en sammanställning på DinVärd.se , där du enkelt hittar information om ditt boende och hur väl din hyresvärd står sig i jämförelse med andra. Om du letar efter en ny bostad kan du här få information om hur de nuvarande hyresgästerna betygsätter sitt boende.

Du kan redan nu gå in och titta hur det ser ut i andra delar av landet.