Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

Hemresan - vill ni vara med?

Nu planeras Hemresan! Efter ett par år av pandemi är vi peppade på att återigen åka runt med husbilen, visa upp Hyresgäst­föreningen och träffa folk runt om i hela Norrland. Vi vill besöka ditt område om DU kan hjälpa oss! Läs mer om projektet nedan och svara oss senast den 9 maj.

Hemresan 2022

Hemresan 2022 är ett projekt som initierats av regionstyrelsen. Hemresan är ett projekt där en husbil kör runt i region Norrland under sommaren och besöker olika bostadsområden och träffar boenden. Hemresan har genomförts ett par gånger tidigare men har varit på paus de senaste åren på grund av pandemin. I år ser vi fram emot att återigen åka runt och träffa medlemmar och framtida medlemmar! Planeringen är nu i gång och en arbetsgrupp har tillsatts bestående av Kerstin Granberg-Lundgren, regionstyrelsen & Södra Västerbotten, Lars Baudin, regionstyrelsen och Luleå, Nadia Hill, boendeutvecklare i Gällivare och Ida Söderholm, boendeutvecklare i Umeå.

Syfte

Huvudsyftet med Hemresan är att berätta om vår verksamhet, framför allt på platser där vi inte har så mycket aktivitet i dagsläget. Detta kan kopplas till organisationens mål som kallas 51/22. 51/22 syftar till att år 2027 ska 51 % av landets hyresgäster vara medlemmar i Hyresgäst­föreningen och att vi ska ha minst 22 000 förtroendevalda/aktiva medlemmar. Förbundsstämman har tagit ett beslut om att varje kommun ska ha en Hyresgästens dag, de stopp som Hemresan gör kan ses som en Hyresgästens dag.

Vi vill nå nya målgrupper - dels på vita fläckar, dels barn och unga. Vi vill ge de barn och unga som är hemma under sommarlovet en rolig dag. Därtill vill vi träffa medlemmar och potentiella medlemmar, både nuvarande och kommande hyresgäster, för att prata om boende och hemmet. Vi vill fånga engagemang och få nya aktiva medlemmar och förtroendevalda. Då det är valår kommer vi även prata om Hyresgästernas val med de vi möter ute i bostadsområdena.  

Projektmål 

Att samtliga föreningar i region Norrland, under sommaren 2022 får besök av husbilen i minst ett bostadsområde, efter det koncept som arbetas fram av arbetsgruppen för Hemresan 2022. 

Vill du och din förening/lokala hyresgäst­förening/arbetsgrupp eller grannar att Hemresan kommer till er?

Just nu arbetar arbetsgruppen med att ta fram en rutt för Hemresan och vi vill få kontakt med förtroendevalda och aktiva medlemmar som vill att husbilen kommer till just ert förenings- eller bostadsområde! Arbetsgruppen kommer att arbeta fram ett färdigt paket med aktiviteter och material som kommer följa med husbilen som körs av en projektanställd som även är på varje stopp. Exakt vad som kommer att följa med är inte helt spikat men några exempel på vad som diskuterats är flyers om valet på olika språk och en namninsamling, material så att barn kan rita sitt drömboende och material för basketspel, ett tält och projektor med en rullande film som visar information om Hyresgäst­föreningen och vårt arbete samt material för att bjuda på något ätbart såsom kaffekokare, popcornmaskin och grill.

Det vi vill att ni som förening/lokal hyresgäst­förening/arbetsgrupp/husombud gör om ni vill att Hemresan ska komma till er är att ni:

-       Utser en kontaktperson

-       Har minst 2 personer som är med och arbetar dagen vi kommer till er

-       Att de som arbetar går ett par korta onlineutbildningar

-       Planerar för hur ni välkomnar medlemmar som visar intresse för att engagera sig

Därtill är ni mer än välkomna att:

-       Komma på fler aktiviteter ni vill göra än de som husbilen har med sig material för

-       Fundera om det finns någon lokal fråga som ni vill lyfta (tex renovering, upprustning av gården, uppstart av aktiviteter)

-       Bjuda in hyresvärden

-       Bjuda in lokala politiker

-       Hitta samarbetsföreningar som kan hjälpa till med mat-/fikaservering, exempelvis en lokal idrottsförening

Hemresan 2022 finansieras av nationella och regionala medel vilket innebär att ni som förening/lokal hyresgäst­förening/arbetsgrupp/husombud inte behöver lägga ut pengar. Kommunikationsenheten har tagit fram en kommunikationsplan och de olika stoppen kommer att marknadsföras via olika kanaler. Arbetsgruppen finns som stöd om ni har frågor vad gäller projektet eller planeringen av stoppet i ert förenings-/bostadsområde.

Preliminär rutt

Husbilen kommer att vara ute under 8 veckor. Nedan ser ni ett förslag till rutt över vilket föreningsområde som kommer besökas när. Beroende på vilka som vill delta och hur många stopp varje föreningsområde önskar så kan veckorna komma att ändras något.

V. 25: Luleå, Östra Norrbotten  

V. 26: Piteå/Älvsbyn, Boden, Norra Västerbotten (kusten)  

V. 27: Södra Västerbotten (kusten), Örnsköldsvik ​

V. 28: Ådalen, Härnösand, Sundsvall/Timrå, Ånge?​

V. 29: Projektanställd ledig/Ladda om husbilen ​

V. 30: Storsjöbygden 

V. 31: Inlandet (Södra Västerbotten, Norra Västerbotten, Piteå/Älvsbyn?)

V. 32: Gällivare, Kiruna

Viktiga datum

Nedan presenteras viktiga datum för Hemresan 2022

9 maj: Deadline att kontakta arbetsgruppen för att visa ert intresse att delta. Meddela vilken ort/stadsdel och bostadsområde ni vill att Hemresan ska stanna på.

Vecka 19: En färdig rutt presenteras​ av arbetsgruppen

16 maj: Deadline för att skicka in de namn som ska bemanna på stoppet/n (det går att komma med fler namn i efterhand)

Vecka 20: Mallar för inbjudan till hyresvärdar, politiker och samarbetsföreningar skickas ut​ av kommunikationsenheten

30 maj: Inbjudningar till ovan nämnda ska vara skickade​

Innan husbilen kommer till er: De som bemannar går utbildningarna ”Alla kan värva”, ”Trygg barnverksamhet i Hyresgäst­föreningen” samt ”Valutbildning 2022” på Lärkan (Hyresgäst­föreningens digitala utbildningsplattform). Planera mottagning av intresserade medlemmar.​

Vecka 25–32: Hemresan genomförs​

Efter Hemresan: Utvärdering, uppföljning av intresserade medlemmar samt ta vidare eventuella frågor

Låter det här intressant?

Kontakta arbetsgruppen genom Nadia och/eller Ida för att önska att husbilen stannar hos just er eller för att få mer information.

Nadia Hill: nadia.hill@hyresgastforeningen.se, 072- 459 18 90

Ida Söderholm: ida.soderholm@hyresgastforeningen.se, 070- 609 18 16

Allt gott!

Kerstin Granberg-Lundgren, Lars Baudin, Nadia Hill, Ida Söderholm