Kök som renoveras. På golvet ligger skyddspapper och köket är nästan byggt klart
Birgitta Gustafsson

Ja till hållbara renoveringar

Under det så kallade miljonprogrammets dagar på 60- och 70-talet, byggdes en femtedel av de bostäder vi har i Sverige idag. Bostäder har en teknisk livslängd och behöver därför av naturliga skäl underhållas och renoveras och idag ser vi hur detta medför utmaningar, inte minst för allmännyttorna i Norrland. Vi behöver därför en bostadspolitik som skyddar alla Hyresgäster som annars riskerar att fara illa.

Bostadsbolagens renoveringar av hyresrätter följs tyvärr ofta av kraftiga hyreshöjningar, 50-60 procent är inte ovanligt. Detta tvingar i sin tur många hyresgäster att lämna sina hem och flytta, då hushållsekonomin inte längre går ihop, vilket har gett upphov till begreppet renovräkningar.

Vissa bolag renoverar dessutom bara ”på ytan” för att kunna höja hyrorna och skapa högre fastighetsvärden. Människors hem förvandlas i ett slag till en kapitalplacering. För seriösare fastighetsägare som renoverar bostäder för människor att bo i, uppstår ofta kalkylmässiga utmaningar vid exempelvis mer omfattande stamrenoveringar.

Skattemässigt saknar nämligen allmännyttiga bostadsbolag idag en sporre att planera långsiktigt för underhåll och renoveringar. Vi har ett skattesystem som går i otakt med bolag som vill lägga undan en del av vinsten för framtida renoveringar. Samtidigt gynnas det ägda boendet av bland annat ränteavdrag, ROT etc.

Vi kräver därför förbättringar för att skapa balans mellan boendeformer och bättre ekonomiska villkor vid förvaltning och renovering av hyreslägenheter. För att hindra spekulation, med människors hem som insats, och i stället underlätta för seriösa bostadsbolag att renovera med sina hyresgästers bästa för ögonen, föreslår vi därför följande:

·       Lägg en låg, fullt avdragsgill moms på hyran. Detta möjliggör för bostadsbolagen att dra av momsen på investeringen för renovering och underhåll.

·       Förbättra förutsättningarna för avsättning till periodiseringsfond. Att förvalta hyresfastigheter kräver långsiktighet och genom att utöka avsättningsperioden till 10 år, samt slopa schablonintäkten på gjorda avsättningar, kan underhåll och renoveringar stimuleras.

·       Inför ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiprestanda, samtidigt som hyran kan hållas nere.

·       Stärk hyresgästernas besittningsskydd vid renoveringar. Hyresgästernas intressen ska väga tyngre vid hyresnämndernas tillståndsprövningar. Hyresgästen ska dessutom ges möjlighet att välja vilken standard, och därmed hyresnivå, renoveringen leder till.

En bostad är inte en vara som alla andra, det är människors hem vi talar om. Därför är det viktigt att våra allmännyttiga bostadsbolag ges bättre förutsättningar att renovera hållbart, för bolagens och deras hyresgästers bästa.

Nicklas Emmoth Ordf. Hyresgäst­föreningen Kiruna
Gun Isaxon Ordf. Hyresgäst­föreningen Gällivare/Malmberget
Catrine Granström Ordf. Hyresgäst­föreningen Boden

Javier Maier-Chavez Ordf. Hyresgäst­föreningen Luleå
Evy Brindelöv Ordf. Hyresgäst­föreningen Piteå/Älvsbyn
Leif Hedvall Ordf. Hyresgäst­föreningen norra Västerbotten

Kerstin Granberg Lundgren Ordf. Hyresgäst­föreningen södra Västerbotten
Morgan Hoppman Ordf. Hyresgäst­föreningen Örnsköldsvik
Margareta Nordin Ordf. Hyresgäst­föreningen Ådalen

Maggi Bergne Ordf. Hyresgäst­föreningen Sundsvall/Timrå
Anne-Christine Strömberg Ordf. Hyresgäst­föreningen Storsjöbygden
Eleonore Amrén Ordf. Hyresgäst­föreningen Hammarstrand