Bild av låga lägenhetshus
Jonathan Petersson/Unsplash

Hur ser det ut där du bor?

Din åsikt är viktig för oss och för vårt förhandlingsarbete! Hyresvärdarna begär ofta förhandling med oss om åtgärder i hyreslägenheter. Vi behöver därför veta vad du som hyresgäst tycker om dessa åtgärder i syfte att vi ska få en färsk bild av vad hyresgästkollektivet värderar och inte värderar i sin boendestandard.

För andra året i rad skickar Hyresgäst­föreningen ut en förvaltningsenkät till sina medlemmar. Syftet med enkäten är att skapa goda förutsättningar att bedöma förvaltningskvalitet och att undersöka hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd.

Den 23 mars 2021 gick det ut en enkät till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning. Alla medlemmar som har e-post registrerad skall ha fått enkäten via mail, de som har mobiltelefonnummer men ej e-post skall ha fått enkäten via SMS. Övriga skall ha fått sin enkät via brev postalt hemskickat.

Tyvärr har vi inte lyckats få in så många svar som vi hade hoppats på. Vi vill därför påminna er som glömt att svara på enkäten, att ni fortfarande har chansen att göra det till och med den sista maj. Du som vet med dig att du inte fått någon enkät, kan leta efter följande adress i skräpposten: hyresgastforeningen@enkatfabriken.com

Beställ ny enkät

Om du inte fått, eller hittar enkäten i din skräppost kan du skicka ett mail till support@enkatfabriken.se och be dem skicka enkäten på nytt till dig.
Ange Hyresgäst­föreningens medlemsenkät i ämnesraden.

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies