Umeå bostadsområde hyresrätt höst hyresförhandling
Birgitta Gustafsson

Hovrättsdom i Norrland vägledande för nyproduktionshyran i hela landet

Svea hovrätt har tagit ett vägledande beslut om så kallade presumtionshyror, som innebär att presumtionshyror i hela landet fortsättningsvis ska få höjas med hälften av det som bruksvärderade lägenheter höjs med. Hyresgäst­föreningen och fastighetsägarföreningen har gjort en överenskommelse om hur domen ska tillämpas, som bland annat innebär att hyresgästerna i de 1500 berörda lägenheterna sparar totalt cirka 1,5 miljoner kronor.

Porträtt av man mot mörk bakgrund
Chefsjurist Niclas Sundell.

Hyresnämnden i Umeå avslog 2021 tre privata fastighetsägares yrkande om att i ett pilotfall få höja den så kallade presumtionshyran med upp till nästan 6 procent för fem hyresgäster i nyproducerade lägenheter. Presumtionshyra kallas den hyra som genom förhandlingar fastställs för nyproducerade lägenheter de kommande 15 åren.

- Det här är ett glädjande och välmotiverat beslut som är bra för Umeås nuvarande och framtida hyresgäster. De aktuella lägenheterna ligger i traditionella studentområden på Ålidhem och Nydala och har redan idag några av Umeås högsta hyror. Att höja sådana hyror med upp till 500 kronor i månaden är inte rimligt, sade vår chefsjurist Niclas Sundell då.

Presumtionshyran ligger högre än hyrorna för likvärdiga hyreslägenheter, för att fastighetsägaren ska kunna täcka produktionskostnaderna för sina nya lägenheter och garanteras en viss avkastning. För redan befintliga hyreslägenheter sätts hyran enligt det så kallade bruksvärdessystemet, som innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service.

Fastighetsägarföreningen överklagade dock beslutet i hyresnämnden till Svea hovrätt, som gick med på en mindre hyreshöjning från och med november 2020. Efter förhandlingar mellan Hyresgäst­föreningen och fastighetsägarföreningen gjordes en överenskommelse om hur hovrättsdomen ska tillämpas.

Enligt överenskommelsen genomförs höjningen av presumtionshyran i de fem pilotfallen först från och med den 1 oktober 2022, ingen höjning görs retroaktivt. Därmed sparar hyresgästerna i de 1500 berörda lägenheterna totalt cirka 1,5 miljoner kronor.

Svea hovrätts beslut är vägledande och innebär att presumtionshyror i hela landet fortsättningsvis ska få höjas med hälften av det som bruksvärderade lägenheter höjs med.