Byggnationer, byggarbetsplats, flerfamiljshus
Birgitta Gustafdsson
Det byggs nya boster runt om i Sverige, men hur klimartsmat bygger vi?

Ett långsiktigt boende

I Malmfälten rivs och byggs det bostäder som aldrig förr. Men hur klimatsmart, socialt- och ekonomiskt hållbart byggs det?