Byggnation av flerfamiljshem
Birgitta Gustafsson
Byggnation av flerfamiljshem

Debatt: Investerings­stödet fungerade

Det statliga investerings­stödet infördes 2016, med målet att bidra till ökat bostadsbyggande och rimliga boendekostnader. Detta avskaffades tyvärr hösten 2021 och regeringen har bland annat hävdat att det tidigare stödet var missriktat. På Hyresgäst­föreningens uppdrag har nu Tyréns undersökt hur väl investerings­stödet faktiskt uppfyllt sitt syfte och deras rapport visar tvärtom att stödet haft en positiv effekt på bostadsbyggandet.

Mitt i en ekonomisk kris står Sverige med kraftig bostadsbrist där pensionärer, studenter och ensamstående drabbas hårt. Här i Norrland kan bostadsbristen rent av hota den pågående gröna industriomställningen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, såväl som de nyligen presenterade planerna på att etablera ett datacenter i Östersund. Det rör sig om satsningar som ska ge tiotusentals nya arbetstillfällen och det finns ett stort behov av att rekrytera. Men, människor måste också ha någonstans att bo.

Just nu hade vi alltså behövt just ett statligt stöd för byggande av bostäder till rimliga månadskostnader.

Analysen av investerings­stödet visar att stödet har ökat byggandet i Sverige med över 30 000 hyresbostäder, som inte skulle ha byggts utan stödet. Siffran motsvarar 60 procent av det totala antalet bostäder som berättigats stöd. För en lägenhet på 70 kvadratmeter som byggts med stödet har månadshyran i genomsnitt blivit 2000 kronor lägre än för motsvarande lägenhet utan stöd.

Resultaten visar dessutom att stödet har använts för bostadsbyggande på olika platser i landet, i Umeå och Skellefteå kommuner har till exempel totalt cirka 1250 lägenheter byggts med investerings­stöd. I storstäderna har stödet huvudsakligen använts för att bygga studentbostäder i centrala lägen.

Regeringen borde nu svälja sin stolthet och rulla ut ett investeringsprogram för att rädda bostadsbyggandet. Annars kommer byggandet sannolikt inte återhämta sig på åratal, med allvarliga konsekvenser för Sverige som land och för Norrland som motor i den gröna industriomställningen.

Gunnar Bergman
Ordförande Hyresgäst­föreningen Norrland

Marie Linder
Ordförande Hyresgäst­föreningen

Martin Hofverberg
Chefsekonom Hyresgäst­föreningen