Bild på gul husfasad
Ivan Vashchenko/Unsplash

Debatt: Vi behöver fler hyresrätter, inte högre hyror

Sverige, precis som resten av världen, befinner sig mitt i en pågående pandemi. Den främsta faktorn för att förhindra spridning av coronaviruset är att hålla distans och stanna hemma i så stor utsträckning som möjligt. För riskgrupper är hemmet det främsta skyddet mot att smittas, men alla har inte tillgång till ett tryggt hem. Och med regeringens nuvarande bostadspolitik riskerar otryggheten tyvärr växa för personer som bor i hyresrätt.

Trots att pandemin ännu inte är över och den samhällsekonomiska utvecklingen har sjunkit till krisnivåer går regeringen vidare i arbetet för att införa marknadshyror, enligt bestämmelser i ett januariavtal som blir allt mer verklighetsfrånvänt. Samtidigt ser den ekonomiska utvecklingen mörk ut och tusentals har blivit av med sina jobb eller varslats.

Därtill finns problem på dagens bostadsmarknad, där litet utbud av hyreslägenheter och höga hyror för nyproduktion drabbar främst låg- och medelinkomsttagare. Mer resursstarka grupper kan såväl köpa ett boende som betala en högre hyra för en nybyggd lägenhet.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik har totalt 4787 personer varslats om uppsägning i de fyra nordligaste länen sedan början av mars. Detta kan jämföras med 1989 personer under samma period förra året. Att i ett sådant läge införa marknadshyror gynnar inga andra än fastighetsägarna. Konsekvenserna slår mot hushållen i Norrland och riskerar försvaga köpkraften samt öka de offentliga utgifterna för ekonomiskt bistånd.

Motiven för att reformera bostadsmarknaden är enligt januariavtalet att ”fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad, för människor att flytta dit jobben finns och för att bryta den växande boendesegregationen”. I en ny granskningsrapport av regeringens direktiv visar Sandro Scocco på tankesmedjan Bostad 2030 att utredningen av marknadshyra var ett beställningsjobb från branschorganisationen Fastighetsägarna.

Norrland behöver inte ännu dyrare hyresrätter och mer otrygghet. Framförallt inte i oroliga tider som dessa. Vi behöver fler hyresrätter som fler kan ha råd med. Därför uppmanar vi alla lokala och regionala partiföreträdare för S, C och L att verka för en förändring av januariavtalet. Regeringen och samarbetspartierna borde sluta utreda hur hyrorna ska kunna höjas och istället komma med riktiga lösningar på riktiga problem.

Nicklas Emmoth
Ordförande Hyresgäst­föreningen Kiruna

Gun Isaxon
Ordförande Hyresgäst­föreningen Gällivare/Malmberget

Sören Lejon
Ordförande Hyresgäst­föreningen Luleå

Harald Högström
Ordförande Hyresgäst­föreningen Boden

Leif Morin
Ordförande Hyresgäst­föreningen Piteå

Kerstin Granberg Lundgren
Ordförande Hyresgäst­föreningen Södra Västerbotten

Leif Hedvall
Ordförande Hyresgäst­föreningen Norra Västerbotten

Lillemor Göranson
Ordförande Hyresgäst­föreningen Sundsvall/Timrå

Morgan Hoppman
Ordförande Hyresgäst­föreningen Örnsköldsvik

Margareta Nordin
Ordförande Hyresgäst­föreningen Ådalen

Anne-Christine Strömberg
Ordförande Hyresgäst­föreningen Storsjöbygden

Elisabeth Ennefors
Förhandlingschef Hyresgäst­föreningen Norrland