Bild av låga lägenhetshus
Jonathan Petersson/Unsplash

Bostadskongress för dig med intresse för bostadsfrågor

Vi ser stora förändringar både inom bostadspolitiken och på bostadsmarknaden. Bland annat har regeringen lagt ut direktiv för två utredningar - fri hyressättning i nyproduktion samt ett direktiv för att utreda och presentera en socialt hållbar bostadsförsörjning. Samtidigt växer problemen med att människor får svårare att hitta bostad. Med hjälp av våra paneldeltagare landar vi i denna komplexa verklighet, med förhoppningen att vi lyfter på nytt med nya insikter.

Annons för Bostadskongressen, bilder på deltagare
Hyresgäst­föreningen

Följ Bostadskongressen live via denna länk
Bostadskongressen Norrland

PROGRAM

Moderator är Teo Strömdahl Östberg, pressekreterare, Hyresgäst­föreningen

13.00-13.10 Introduktion

13.10-13.40 Bostadssubventioners effekt på prisbildningen

En vanlig invändning mot bostadssubventioner är att dessa anses vara prisdrivande och då motverkar sitt syfte. Men går detta att nyansera ytterligare? Spelar det någon roll om subventionerna riktas mot utbuds- eller efterfrågesidan? Och spelar det någon roll i vilket läge detta sker?
Deltagare: Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH och Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgäst­föreningen

13.40-13.50 Paus

13.50-14.20 Markägande och markskatt
Varför äger vi mark? Genom Sveriges kommuner äger vi tillsammans över 800 000 hektar mark och utifrån forskning får vi en inblick i olika typer av markägande. Hur påverkar kommunernas bild av markägandets roll hur marken sedan används vid bostadsbebyggelse? Samtidigt finns förslag om skatt på mark för att skapa incitament som bland annat gynnar bostadsbyggandet. Vi lyssnar till när dessa perspektiv möts.

Deltagare: Hanna Zetterlund, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet och Emma Ringqvist, ordförande, jagvillhabostad.nu

14.20-14.30 Paus

14.30-15.00 Marknadshyror i nyproduktion
Som en följd av januariavtalet är nu utredningsdirektivet för marknadshyror i nyproduktion överlämnat till utsedd utredare. Inom ramen för direktivet ska utredaren redovisa uppdraget den 31 maj 2021. Vad kommer direktivet mynna ut i? Vilka premisser bygger direktivet på och vilka problem adresseras och adresseras inte genom fri hyressättning i nyproduktion?
Deltagare: Peter Sörman, näringspolitisk chef och vice VD, Fastighetsägarna MittNord och Patrik Landin, bostadspolitisk utredare, Hyresgäst­föreningen region Norrland

15.00-15.10 Avrundning