En kvinna diskar en panna under rinnande vatten
Birgitta Gustafsson

Stora skillnader på vatten- och avloppspriser i Västernorrland

För en lägenhet skiljer det årligen 3 802 kr för vatten- och avloppspriset mellan den dyraste och billigaste kommunen i Västernorrlands län, det visar en ny rapport från Nils Holgerssongruppen.

Priserna skiljer sig stort mellan kommunerna, liksom hur mycket taxorna höjs. I årets undersökning höjer nio kommuner sin taxa för vatten och avlopp medan sex kommuner har oförändrad taxa. Ingen kommun sänker sin VA-taxa. Priserna för vatten och avlopp ökar betydligt mer än KPI. En utveckling som ser ut att fortsätta, då branschorganisationen Svenskt Vatten flaggar för fortsatt stora prisökningar under lång tid.

– De stora och ojämna prisökningarna är problematiska och slår direkt mot konsumentens plånbok. En god långsiktig planering och framförhållning när det gäller prissättning för vatten och avlopp är ett rimligt krav för att ökade kostnader inte ska komma som en överraskning för kunderna, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Flera svenska städer har under den senaste tiden drabbats av kraftiga skyfall som ger ytterligare en dimension till frågan om vatten- och avloppssystemen.

– Klimatförändringar och extrema väderhändelser gör frågan om tillgång till vatten och välfungerande avlopp angelägen. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för hållbara VA-system ska fördelas i framtiden, säger Mari-Louise Persson.