Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

Var med och gör skillnad!

Det finns många sätt för dig som ny eller gammal medlem att både engagera dig och skapa nya verksamheter och aktiviteter. Vi i föreningen Gällivare vill bli fler och starkare. Är du intresserad?

Gällivares hyresgäst­förening har sitt årsmöte i mars. Föreningen som omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Pajala. På årsmötet väljs hyresgäst­föreningens styrelse och vi undrar om just du vill vara med och påverka boendefrågor? Föreningens uppgift är att ansvara för förhandlingsverksamhet, driva bostadspolitiskt påverkansarbete, stödja och utveckla lokalt engagemang samt upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen. Vi har bland annat arbetat för att få fram det hyresavtal med LKAB som nu gäller på grund utav tvångsförflyttning från Malmberget. Föreningen har även stöttat medlemmarna på olika sätt med vid problemen som uppstått vid flytten från Malmberget.  

Vad innebär uppdraget? 

Ledamöter väljs för en tid av ett eller två år. Som ledamot förväntas du delta i styrelsemöten en gång i månaden och lägga ner några timmar i månaden på andra arbetsuppgifter som skiljer sig åt beroende på vilken roll du har. Några exempel på dessa roller är sekreterare, ekonomiansvarig, ansvarig för fritidslokaler och aktivitetsansvarig. Dessutom finns möjlighet att delta i en förhandlingsgrupp under hyres­förhandlingar. Under pandemin håller vi digitala möten.  


Det krävs ingen förkunskap för att engagera sig. Om du blir en del av styrelsen får du utbildning då. När det inte är pandemi genomförs fysiska utbildningar runtom i region Norrland tillsammans med förtroendevalda från andra föreningar. Vi vill gärna att du kan resa när möjlighet ges. Att vara engagerad hos oss ger dig möjlighet att arbeta för bättre boendevillkor för hyresgäster. Engagemang i Hyresgäst­föreningen leder även till gemenskap, kunskap och bra meriter. 

Är du intresserad? 

Kontakta Gällivares hyresgäst­förenings ordförande Gun Isaxon, 076-762 66 75, om du är intresserad av att ställa upp i val för en post i styrelsen. Du kan även kontakta Gun om du har frågor om uppdraget eller vill ha mer information. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara förtroendevald i Hyresgäst­föreningen genom att klicka på den blåa knappen här nedan.