målarpenslar
Pixabay

Vi kritiserar renoveringar hos privata hyresvärdar

Privata aktörer utnyttjar marknadsläget genom att köpa upp äldre hyreshus med renoveringsbehov och genomföra ytskiktsrenoveringar när hyresgäster flyttar, enligt en ny rapport från Hyresgäst­föreningen. Renoveringsformen kallas för Koncept­renoveringar och har anammats av ett antal privata hyresvärdar med verksamhet i hela landet, bland annat med norra Skåne och södra Halland.

– Det har blivit en affärsmodell att höja hyran och höja marknadsvärdet på fastigheten, utan att göra något åt det egentliga upprustningsbehovet. För hyresgästerna innebär detta nya ytskikt men gamla stammar, och det finns inte pengar kvar när de riktigt stora renoveringarna behöver göras, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgäst­föreningen.

Hyresgäst­föreningens rapport visar att kostnaden för underhåll i de konceptrenoverande företagen halveras vid ett förvärv, jämfört med snittet för kommunalt ägda bostadsbolag. Samtidigt går det bra för bolagen och de ekonomiska resultaten ökar. Detta beror främst på uppskrivning av fastigheternas marknadsvärde. En potentiell ny finansiell bubbla växer i Sveriges miljonprogram när hyresvärdar genomför koncept­renoveringar istället för att ta sitt långsiktiga ansvar

Kristianstad, Halmstad, Helsingborg och Åstorp drabbat

– Problemet med koncept­renoveringar finns bland annat i norra Skåne och södra Halland. Vi har Viktoria Park i Kristianstad, Willhem i Halmstad och Helsingborg samt Rikshem i Helsingborg. Dessutom renoverar Balder i Åstorp och Helsingborg enligt samma modell. På dessa orter innebär det kraftigt höjda hyror i områden där hyresgästerna redan i dag har svårt att bära sin hyreskostnad, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne och som är en av författarna till rapporten.

– Eftersom bara vakanta lägenheter byggs om drabbas ingen ”sittande” hyresgäst. Men med dagens stora bostadsbrist står valet för många mellan en dyr nyrenoverad lägenhet eller ingen lägenhet alls. Man ska komma ihåg att koncept­renoveringarna inte drivs av hyresgästernas önskan efter ett bättre boende utan av företagens utstuderade strävan efter maximerade hyresintäkter och högsta möjliga marknadsvärde, säger Peter Olsén.

Enligt intervjustudien i Hyresgäst­föreningens rapport leder koncept­renoveringarna till ökad boendesegregation.

– Vi kan se det vi kallar för en segmentering av hyresmarknaden. De hyresgäster som inte kan betala koncepthyror tvingas allt längre ut på bostadsmarknaden medan de med starkare ekonomi flyttar till de ytskiktsrenoverade lägenheterna, säger Peter Olsén.