Blå husfasad med fönster med röda fönsterkarmar

God ekonomi för bostadsföretagen – trots pandemin

Trots coronapandemin har bostadsföretagen fortsatt god ekonomi. Både driftnettot och överskottsgraden ökade under 2020 visar Hyresgäst­föreningen region norra Skånes rapport.

Rapporten undersöker ekonomin hos ett 30-tal bolag mellan 2018 och 2020 som har fastigheter i det geografiska området som utgör Hyresgäst­föreningen region norra Skåne* och visar att det fortsatt är väldigt lönsamt att förvalta och äga hyresfastigheter. Bostadsbolagen kan se tillbaka på flera lönsamma år där fastighetsägare gynnats av hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge med billig finansiering och god långsiktig avkastning.

– Trots att pandemin haft stora effekter på ekonomin för många privatpersoner och branscher så har fastighetsägarna generellt sett klarat sig bra och lönsamheten fortsatte att öka under 2020, säger Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Vi kan konstatera att bostadsbolagens driftnetton har ökat sedan 2018, det vill säga det som blir kvar av hyresintäkterna när kostnader för drift och underhåll är betalda. Samtidigt ser vi en stabil överskottsgrad, som är ett mått på fastigheternas förmåga att med hyresintäkter generera ett överskott på driften.

– Förutsättningarna kan skilja sig mellan enskilda bolag. Men det samlade intrycket är att de hyreshöjningar som på senare år har förhandlats fram mer än väl kompenserar fastighetsägarna för den kostnadsutveckling som skett under samma period, säger Evelina De La Motte, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

– Underlaget som rapporten om bostadsföretagens ekonomi ger är värdefull i kommande förhandlingar om hyresnivån eftersom den konkret visar på de ekonomiska förutsättningarna för bolagen, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

 

*Till Hyresgäst­föreningen region norra Skåne räknas: Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Hylte, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Osby, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.