hyreshus i Halmstad
Tomas Svensson

31 procent högre hyra i Halmstad med marknadshyra

Ett scenario med fri hyressättning på marknaden skulle innebära att hyresnivåerna skulle öka med i genomsnitt 31 procent i Halmstad. Det visar den rapport som analysföretaget Ramböll har gjort på uppdrag av Hyresgäst­föreningen. Den direkta följden blir att hushållen i snitt förlorar cirka 8 procent av den summa de har att röra sig med varje månad.

– Med den här rapporten kommer nödvändig kunskap som jag hoppas att politiker och opinionsbildare tar till sig. En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av Rambölls undersökning. Med marknadshyror blir det också hyreshöjningar utanför innerstaden, säger Merete Sundholm, ordförande i Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

För en genomsnittslägenhet på 62 kvadratmeter och 2 rum och kök är hyran i dag 5 400 kronor i Halmstad kommun. Vid marknadshyra skulle hyran i stället vara 7 200 kronor. I rapporten redovisas resultat för Halmstads olika stadsdelar.

– Hyrorna skulle öka absolut mest i de mest attraktiva delarna av Halmstad men det skulle bli ökningar överlag, i snitt 1 800 kronor per månad för en normal tvåa i Halmstad. Vi vet av erfarenheter från andra länder att marknadshyror inte löser problemet med bostadsbrist, det enda som sker är att segregationen ökar, säger Rasmus Korsvall, regionchef på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Bruksvärdesmodellen ger stabilitet

I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och den ska bygga på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området.

– Bruksvärdesmodellen är både långsiktig och förutsägbar, därtill politiskt stabil och verkligheten har visat att den fungerar i såväl låg- som högkonjunktur under stora påfrestningar. Dessutom ger denna modell stabila vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får trygghet och inflytande, säger Martin Hofverberg, Hyresgäst­föreningens chefsekonom.