Illustrerade människor står framför en husfasad
Frida Lilja

Vi är starkare tillsammans!

Hyresgäst­föreningens uppgift är att företräda dagens och morgondagens hyresgäster. Vår styrka är att vi är många och när vi går samman som en organisation bidrar vi till förändring på riktigt. En av våra frågor vi har engagerat oss i mycket på sistone är vår kampanj mot marknadshyror. Ta del av våra två filmer om marknadshyror nedan. Genom ert engagemang kan vi göra skillnad!

Hyresgäst­föreningen säger nej till marknadshyror. Enligt oss innebär marknadshyror ett systemskifte som inte utgår ifrån vad som är bäst för hyresgästerna. Ta del av vår kampanjfilm nedan. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Vad är marknadshyra och vad innebär det för hyresgäster om det införs? Ta del av den inspelade föreläsningen nedan där en av Hyresgäst­föreningen region norra Skånes förhandlare reder ut begreppen och förklarar följande punkter för oss:

1. Vad innebär marknadshyra?
2. Vem vill ha marknadshyra och hur har tankarna om marknadshyra växt fram?
3. Kommer vi att få marknadshyra?

Föreläsningen hölls digitalt i utbildande syfte för personal den 23 april 2021.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies