Trappa i en park som leder upp till en ljusinstallation som liknar ett hjärta.
Frida Lilja

Nytt för 2021 - Spelifierad verksamhetsplan

I år finns det möjlighet för kommunföreningarna att verksamhetsplanera på två olika sätt. Den traditionella verksamhetsplanen, och den så kallade spelifierande verksamhetsplanen. Hyresgäst­föreningen region norra Skåne har gjort en film som förklarar hur den spelifierande verksamhetsplanen går till och vad den går ut på. Förhoppningen är att filmen ska ge föreningarna inspiration och möjlighet till att sätta igång att verksamhetsplanera på ett spelifierat sätt!

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Föreningens verksamhetsplan ska vara regionkontoret, Pia Andersson, tillhanda senast den 1 februari 2021.

Maila till: pia.andersson@hyresgastforeningen.se

Glöm inte att regionstyrelsen har avsatt totalt 20 000 kronor till belöningar för er som uppnår era uppsatta mål!

Hoppas ni får inspiration till att sätta igång att verksamhetsplanera på ett roligare sätt i år och får möjlighet att tänka i nya banor.

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig!

Lycka till!