Vy över Helsingborg stad

Så mycket sparade förhandlingarna för 2021 års hyror åt hyresgästerna

Varje år förhandlar Hyresgäst­föreningen hyror med både allmännyttiga och privata hyresvärdar. Inför förhandlingarna görs djuplodande ekonomiska analyser av bostadsföretagens ekonomiska förutsättningar och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. På Hyresgäst­föreningen region norra Skåne arbetar tio förhandlare för rimliga och rättvisa hyror och som varje år sparar flera hundra miljoner kronor åt regionens hyresgäster genom förhandlingarna.

Under året har Hyresgäst­föreningen region norra Skåne förhandlat hyran för totalt 105 449 lägenheter.

Den genomsnittliga hyreshöjningen för 2021 blev 0,76 % att jämföra med 1,57 % för 2020. Detta motsvarar cirka 47 kronor per månad högre hyra för den genomsnittliga lägenheten (2020 blev motsvarande siffra 89 kronor per månad).

Utfallet av hyres­förhandlingarna på 0,76 % kan jämföras med fastighetsägarnas genomsnittliga yrkande på 3,14%. I jämförelse med fastighetsägarnas yrkande har förhandlingarna lett till en besparing för hyresgästerna på drygt 185 miljoner kronor eller 147 kronor per månad för den genomsnittliga lägenheten.

Genom de ärenden som förhandlarna drivit har medlemmarna i regionen fått återbetalningar på totalt 481 614 kronor samt sänkt hyra på totalt 334 500 kronor under året.