Privatisering av Öresundskraft är negativt för hyresgästerna

Hyresgäst­föreningen bedömer att en försäljning av det kommunala energibolaget AB Öresundskraft skulle försämra invånares och hyresgästers möjlighet att påverka och förbättra sitt boende.

En försäljning går emot Hyresgäst­föreningens arbete för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Hyresgäster i Helsingborgs stad, Bjuv kommun och Ängelholms kommun skulle påverkas negativt om det beslutas att Öresundskraft ska säljas till privat aktör.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  •  En försäljning kan ge ökade driftkostnader vilket påverkar hushållens ekonomi negativt.

Vid den årliga hyresförhandlingen vill hyresvärdar att den hyran du och dina grannar betalar ska täcka upp för de kostnader hyresvärden har. Det är kostnader för el-försörjning och uppvärmning av fastigheten och dess allmänna ytor, i tvättstugor, fläktar och belysning i trappor, källare och gård. Totalt uppgår elkostnaden till omkring 400–500 kr per lägenhet och månad. 

Din privata el-konsumtion ingår inte hyran. Hyresgäster har i regel ett eget el-abonnemang för den el som förbrukas i den egna lägenheten. Du kan teckna el-abonnemang med vilket bolag du vill. Därför påverkar det inte hyran men på en el-räkning betalar du även för el-nätet vilket för de som bor i Helsingborg kommun ägs av Öresundskraft.  

  • Helsingborgs stad och invånare tappar kraft och handlingsutrymme i arbetet för en bättre miljö och rimliga priser.

Öresundskraft fungerar som ett effektivt verktyg för kommunen att hålla koll på pris för fjärrvärme och el i Helsingborg. Öresundskraft kan idag även driva på omställning till mer miljövänliga energival genom att kommunen genom sitt ägande kan ge sådana uppdrag.

I Sverige råder det också brist på kapacitet i el-nätet, det går inte att få fram el i tillräckligt stor mängd över hela landet. Det är då en styrka för kommunen att själva kunna producera el och värme.

Vid en försäljning avsäger sig kommunen dessa möjligheter. Det går inte att avkräva en privat aktör liknande ansvar eller satsningar på energival från kommunens sida. En försäljning är därför negativt även på längre sikt.  

  • Tidigare utförsäljningar av el-bolag har visat sig ge dyrare priser.

Det har presenterats förslag till hur pengarna från en försäljning ska användas från styrande politiker i Helsingborgs kommun. Oavsett hur pengarna används är det viktigt att också förstå och dra lärdom om vad en försäljning kan ge för konsekvenser. 

Tidigare försäljningar har visat sig ge högre priser.
Privata aktörer ligger i topp när det gäller pris på el och elnät.
Öresundskraft har bland de lägsta priserna, även för kommunalt ägda energibolag. 

Folkomröstning 12 januari 2020

Söndag den 12 januari genomförs en folkomröstning om den föreslagna försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Som invånare är det viktigt att du deltar och påverkar i omröstningen. Läs mer om folkomröstningen och hur du gör för att rösta på Helsingborgs stads webbplats.

Hyresgäst­föreningens arbete

Hyresgäst­föreningen arbetar för alla rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, känna trygghet och gemenskap i sin bostad och bostadsområde. På detta sätt arbeta vi för att bidra till att människor och samhället utvecklas. Vi arbetar med opinions- och påverkansarbete för att partier och politiker ska driva en politik som värnar och använder våra gemensamma resurser och kapacitet på ett smart och hållbart sätt.